KOMMENTAR Fredrik Vejdeland om hur sympatiskt inställda SD:are borde agera, och varför.

I Sverige idag råder åsiktsförtryck och politisk förföljelse. Situationen är fullt jämförbar med den i länder som media beskriver som diktaturer – alltså Ryssland, Kina eller Iran – och på vissa områden faktiskt värre.

Ett totalitärt system

En av metoderna är att hänga ut personer i media för att de har eller har haft en annan åsikt än det rådande systemets. Eller Sverigedemokrater som någon gång gillat något som Nordiska motståndsrörelsen gjort. Trots att de inte gjort något som är olagligt hängs de ut – inte sällan på löpsedlar – som om de vore kriminella. De ska jagas, uteslutas ur sociala gemenskaper och tvingas till underkastelse. De ska inte våga hysa andra åsikter än de som styr. Tillvägagångssättet bekräftar att det rådande systemet är totalitärt.

"Kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen"

De som styr behöver heller inte bekymra sig för att leda något i bevis. Det magiska ordet här är ”kopplingar”. Expo och journalister som David Baas på Expressen livnär sig på att hitta SD:are med ”kopplingar” till Nordiska motståndsrörelsen i syfte att försöka förstöra deras liv och samtidigt hindra att både Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen växer. Man ska heller inte underskatta den personliga agendan som driver många av dessa s.k. människor. I många fall är de psykopater på riktigt som njuter av att förnedra människor som systemet utsett som paria.

Ett mål är att tvinga SD på reträtt, en taktik som minst sagt fungerar då SD har en förmåga att ständigt kasta sina medlemmar under bussen när Expo eller David Baas kräver det. Det andra målet handlar om att förhindra att någon vågar ha kontakt med Motståndsrörelsen eftersom man fruktar vad rörelsen kan utvecklas till om det inte är lika socialt stigmatiserat att tillhöra eller uttrycka sympatier med den.

Att bedriva opinionsbildning i en laglig organisation vars åsikter inte delas med de styrande är för övrigt alltid ”kriminellt”, och det finns heller ingen preskribtionstid för ”brotten”. Därför kan man hänga ut personer som någon gång gillat, delat eller beställt saker av Motståndsrörelsen – även om det var för 5-10 år sedan och personerna ifråga sedermera rättat in sig i ledet.

Råd till SD:are med "koppling till Nordiska motståndsrörelsen"

Anledningen att jag skriver denna artikel till SD:are som någon gång haft ”koppling” till Nordiska motståndsrörelsen är för att jag ser att misstag begås när något sådant uppdagas. Vårt mål är att ni kommer så oskadda som möjligt ur situationen.

Det är för det första en principsak. Har man någon gång bidragit till Nordiska motståndsrörelsens utveckling ska man också veta att vi gör allt för att skydda er från systemmedias eller extremvänsterns uthängningar. Det bästa vi kan göra, förutom att ge råd till hur man ska agera i oväntade situationer, är att aldrig bekräfta att deras information är korrekt. Detta gäller oavsett om personen ifråga lämnat som vän eller ovän – systemet är ändå vår största fiende och vi är inga angivare till systemet.

För det andra kan det, trots det eventuella sveket mot Nordiska motståndsrörelsen och att SD inte är ett alternativ för nationella, ses som positivt att människor som faktiskt har sunda åsikter kvar fortfarande finns i SD för att motverka att partiet börjar bekämpa nationella krafter.

Med det sagt så är följande mina råd till SD:are som avslöjas med ”kopplingar” till Nordiska motståndsrörelsen:

  • Prata inte med Expo eller David Baas. Alltså under inga omständigheter. Inled inte ens en diskussion med dem. Vill du framstå som trovärdig genom att argumentera för ditt beslut att inte diskutera med dem kan du bara konstatera att de medvetet arbetar med att förstöra ditt, dina kollegors och vänners liv genom att förfölja och hänga ut er. Detta samtidigt som de delar information med extremvänstern som i åratal utfört aktioner mot enskilda SD:are. Vad gäller Davis Baas har hans åsiktsförföljelser gått så långt att en SD:are, Mattias Philipson, begick självmord – något som Baas aldrig bett om ursäkt för. Att inte prata med Expo och framförallt inte med David Baas är att visa respekt för dina SD-kollegor som har utsatts för deras åsiktsförföljelser under åratal.
  • Be att få frågorna skriftligt. Om du från ingenstans får en kamera upptryckt i ansiktet och bombarderas med frågor kan du bli stressad och vilja förklara dig. Gör inte det. Håll dig kort och be dem återkomma via mejl så att du i lugn och ro kan svara på frågorna. Här är ju PK-politikerna och journalisterna själva väldigt skickliga: "Jag sitter i möte nu och har inte tid". Svara sedan inte på mejlet.
  • Kommentera inte i efterhand. Om du har starka bevis mot dig är tystnad ändå ditt bästa försvar. När du inte kommenterar anklagelserna kommer du signalera att någon artikel du skrev, eller demonstration du bevistade, för 5-10 år sedan inte har någon relevans idag. Denna fullt självklara sak behöver inte du nämna, det kommer andra göra åt dig - på sociala medier och alternativmediapublikationer. Om du däremot går ut och försöker förklara dig kommer du istället förmedla uppfattningen om att du på något sätt är skyldig och att du har gjort något fel.
  • Ge dem inget erkännande. I fallet med Rebecca Ädel nyligen skötte hon sig bra när hon blev konfronterad av David Baas, vilket resulterade i att han kom av sig. Allt hade kunnat stanna där. Men på kvällen kom paniken och hon började förklara sig och medgav dessutom vissa saker. Att agera på det sättet kanske kan verka logiskt för stunden men kommer bara skapa stora problem för dig själv, vilket exemplet Rebecca Ädel väldigt väl illustrerar. Trots att hon nu säger sig vara antirasist och allt möjligt kommer hon inte förlåtas för vad hon påstås ha gjort för 10 år sedan. De som förföljer dig är inte normala människor med heder och moral utan har de fått blodsvittring så kommer de bara fortsätta. Och de får blodsvittring genom att man blir defensiv och vill förklara sig (legitimerar deras häxjakter och PK-medias moraliska övertag) och gör vissa medgivanden (medger att deras påståenden är korrekta).
  • Neka och tala INTE ut hos SD-ledningen. SD-ledningen är inte dina vänner och när du gör medgivanden och visar dig ångerfull kommer de ändå kasta dig under bussen. Något de gjort gång på gång. Du ska inte känna att du behöver vara ärlig mot en ledning som accepterar och främjar åsiktsförföljelse och trakasserier mot sina egna medlemmar.
  • Agera proaktivt. Relaterat till ovan nämnda punkt kan det finnas undantag där du faktiskt kan förhandla med SD-ledningen; när du på förhand har införskaffat hållhakar på ledningen och andra åsiktspoliser inom partiet. De som har haft detta att förhandla med har oftast klarat sig från uteslutning och i vissa fall även kunnat klättra i i hierarkin. Givet hur SD-ledningen agerar är det inget fel på detta tillvägagångssätt, det som är omoraliskt är när ledningen utesluter hårt arbetande och lojala medlemmar och legitimerar åsiktsförföljelser för att media och Expo kräver det.
  • Ta inte avstånd. Gör inga korkade uttalanden om Motståndsrörelsen för att blidka dina mobbare. Tala inte ut om tidigare "snedsteg". Kollegor, men även släkt och vänner kommer i många fall vilja att du talar ut, antingen för att de tänker på sig själva eller för att de inte förstår konsekvenserna av det, men de råd du får kommer i regel vara sådana som får negativa konsekvenser för din person. I situation där du hängs ut kan Motståndsrörelsen vara de enda vännerna du har kvar och då är det osmart att göra dig ovän med oss. Nej, korkade uttalanden från din sida kommer inte leda till att vi kommer att hämnas på dig genom att bekräfta medias uppgifter, men vi behöver inte heller hjälpa dig mer än nödvändigt.
  • Prata med Motståndsrörelsen. När du blir uthängd och får panik ska du veta att om du agerat på ett bra sätt – det vill säga nekat eller förblivit tyst – så kommer paniken men också hetsen ha släppt redan nästa dag. De kommer inte ha något mer på dig och kommer bara framstå som de mobbare de faktiskt är om de fortsätter förfölja dig. Om du ändå under dessa kaotiska timmar vill prata med någon bör du kontakta en medlem i Motståndsrörelsen. Har du verkligen någon gång haft koppling borde du veta hur du gör för att komma i kontakt med en motståndsman eller motståndskvinna. Uthängningar är en del av vår vardag – oavsett om det har drabbat en själv eller någon kamrat – och de flesta av oss vet vad det innebär. Vi kommer göra vårt bästa för att du ska klara dig så oskadd som möjligt ur situationen.
  • Kamikaze-alternativet. Ett led i att agera proaktivt är att mentalt förbereda dig och redan nu fundera på hur du ska agera när du blir "påkommen". Spara denna text, fundera grundligt över innehållet och dina alternativ och se till att återkomma till den när du blir utsatt. Vi kommer hjälpa dig att tona ned skandalen - om det är vad du vill - men om du känner att det inte är någon idé att förneka, pudla eller försöka rädda din position i SD finns också kamikaze-alternativet. Det vill säga att du använder den mediala uppmärksamheten du får för att gynna oss genom att antingen säga positiva saker om Nordiska motståndsrörelsen eller att passa på att attackera media och Expo och ifrågasätta de åsiktsförföljelser som sker i det här landet. Ett sådant tillvägagångssätt är förmodligen inte det som bäst gynnar din karriär, men din heder kommer vara intakt, det kommer kännas befriande och om du utesluts är du välkommen till Nordiska motståndsrörelsen.