INRIKES. Akademiska sjukhuset i Uppsala missade att en rasfrämling inte hade någon läkarlegitimation. Denne hann dessutom arbeta i flera månader innan ”missen” upptäcktes.

En rasfrämling utan ett giltigt beslut från Socialstyrelsen arbetade på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan den 5 juni 2016 och 5 februari 2017. Den som ansvarade för rasfrämlingens anställning var Anette Skoglund, som är verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin på Akademiska sjukhuset.

Rasfrämlingen hade börjat att arbeta som läkarassistent på en provtjänstgöring under sex månader, men när månaderna hade gått ut så uppfyllde denne inte språkkraven i den takt som krävdes. Men Skoglund uppger att rasfrämlingen ska ha varit ”välmeriterad”.

— Så då förlängde vi bara provtjänstgöringen utan att begära om tillstånd och det är där vi har brustit, säger Skoglund.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar Region Uppsala som nu uppger att de sett över rutinerna gällande anställningar av utländska läkare. IVO lägger dock ner ärendet och menar på att rasfrämlingen inte ska ha inneburit någon fara för patientsäkerheten.

— Man lär sig av sina misstag, så nu säkerställer vi att vi har giltiga beslut från Socialstyrelsen och det här har inte äventyrat patientsäkerheten på något sätt, säger Skoglund.

Källa:
Läkare arbetade utan giltig legitimation i åtta månader


  • Publicerad:
    2017-08-18 14:45