HÄRNÖSAND. Nordfront var på plats under den sista rättegångsdagen mot afrikanen Abubaker Mohamad som åtalas för mordet på Tommie Lindh.

Under fredagen fortsatte rättegången mot Abubaker Mohamad Awad, som bland annat står åtalad för mordet på Tommie Lindh. Dagen inleddes med ett vittnesmål, dock bakom stängda dörrar.

Efter det första vittnesmålet var det dags för obducenten som vittnade om skadorna på Lindhs kropp, vilka var ett sticksår i nacken och en fraktur på en halskota, samt ett sticksår i bröstet som träffat hjärtats kranskärl. Dödsorsaken var enligt obducenten syrebrist i hjärnan.

Därefter fick Abubaker tala inför rätten. Det han primärt riktade in sig på var att häktningstiden varit jobbig, bland annat på grund av begränsad kontakt med omvärlden, och att de domar han fått mot sig sedan tidigare i huvudsak är felaktiga.

Efter detta hölls en paus för lunch, varpå det var dags för åklagar- respektive försvarssidan att hålla sina slutpläderingar.

Åklagaren yrkar på livstid
Åklagare Stina Sjöqvist inledde genom att yrka på livstids fängelse, detta på grund av brottens allvar och avsaknad av förmildrande omständigheter. Att något nödvärn skulle föreligga vid mordet på Tommie bestreds. Att Abubaker påstår sig ha varit hotad tidigare lade hon ingen vikt vid, utan påpekade att han trots detta inte lämnat lägenheten utan istället stannat kvar.

Den första våldtäkten ska enligt åklagaren betraktas som av normalgraden, dock på gränsen till grov. Den andra våldtäkten ska betraktas som grov då denna föregicks av mordet på Tommie Lindh och begicks under mordhot. Den våldtagna kvinnans vittnesmål anser åklagaren vara pålitligt då hon över tid lämnat uppgifter som inte är motsägelsefulla.

Angreppet mot Keith, som kom till lägenheten för att avhysa Abubaker, är enligt åklagaren ett mordförsök. Detta på grund av att knivhugg riktats mot bröst och hals.

Motivet för gärningarna är hämnd, då Abubaker Mohamad blivit kränkt över att Tommie Lindh och Kieth trott på kvinnan då hon berättat om Abubakers agerande under kvällen och natten. Det resonemang Lindh fört med Abubaker om asatro och kvinnosyn samt Abubakers fynd av en SD-keps i lägenheten nämndes också.

Efter att åklagaren avslutat sin plädering kom målsägarbiträdena med en del korta instick och yrkanden. Bland annat underströks det att mordet på Tommie inte går att motivera med någon påstådd hotbild. Kritik riktades även mot de uppgifter Abubaker lämnat om konfrontationen med Kieth, då han nekat till att ha tillfogat honom en skada på halsen med motiveringen att den redan fanns där. Detta är något som inte ska kunna synas på grund av Kieths skägg.

Yrkanden om 25 000 kronor i skadestånd till Kieth samt ytterligare 5 000 kronor för sveda och verk lades fram. I den våldtagna kvinnans fall yrkades det på 225 000 kronor i skadestånd, men då detta bygger på schablonbelopp ville kvinnans målsägarbiträde att ett högre belopp ska tilldömas henne på grund av brottens exceptionella vidrighet.

Försvaret försöker få Abubaker friad från mordet
När Abubaker Mohamads försvarare Elina Eliassson inledde sin slutplädering menade hon att knivhuggningen av Tommie Lindh ska ses som en form av nödvärnsexcess på grund av en upplevd hotbild från Tommie Lindh mot Abubaker, som gjort att Abubaker svårligen kunnat besinna sig. I det fall rätten inte vill frikänna vill försvaret att det ska omrubriceras till dråp.

Abubaker påstår sig ha varit övertygad om att han varit tvingad att vara kvar under hot, då Tommie lagt en madrass i hallen och sagt åt honom att sova där istället för inne hos kvinnan. Han uppger också att hotet skulle ha kvarstått även om han lämnat lägenheten och att han inte kunnat avvärja detta genom att ringa polisen. Detta trots att Abubaker uppfattat att de ville ha ut honom ur lägenheten, bland annat då Kieth förklarat detta för honom.

På grund av denna upplevda hotbild, oavsett om den är verklig eller ej, har Abubaker enligt försvaret uppfattat att han inte haft något annat alternativ än att knivhugga Tommie Lindh till döds. Enligt försvarsadvokaten ska Abubaker ha känt sig trängd av det knivhot Tommie ska ha utdelat tidigare under kvällen (som enbart Abubaker vittnar om) och reagerat därefter.

Som förmildrande omständigheter anför försvaret att det inte förekommer någon särskild hänsynslöshet och att knivhuggningen inte varit planerad. På grund av detta ska livstids fängelse heller inte dömas ut.

Den våldtagna kvinnans berättelse menar försvarsadvokaten är otillförlitlig då hon varit i chock och då hon kommit med fler uppgifter under utredningens gång. Att hon inte ska ha nämnt knivhot då hon kontaktat Keith, som senare kom till lägenheten, menar försvaret innebär att knivhotet inte kan styrkas.

De bägge fallen av våldtäkt menar försvaret ska ses som ett enda fall, då det enligt försvaret inte går att styrka att den orala våldtäkten genomfördes före dess att Tommie knivhöggs till döds.

Försvarets svar på anklagelsen om mordförsök på Keith är att det rör sig om nödvärn, på grund av det handgemäng som uppstår då Kieth försöker få ut Abubaker från lägenheten och på grund av att Abubaker säger sig ha varit i en ”pressad situation”.

Dom i fallet kommer meddelas måndagen den 19 oktober.


  • Publicerad:
    2020-10-09 20:24