SVERIGE Regeringen meddelade tidigare i vinter att bidraget till Svenska kommitén mot antisemitism skulle upphöra. Efter kritik och sedvanligt judiskt gnäll tvärvänder man nu i frågan och aviserar ”ett paket som innebär en ambitionshöjning”.

Efter att kulturminister Parisa Liljestrands pressekreterare den 2 december sade till ETC att de pengar som 2020 och 2021 avsatts för hågkomstresorna var ”tillfälliga” får Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) nu ordentliga plåster på såren.

– Hågkomstresorna kommer att vara en viktig del i av det här större ambitiösa paketet, och där kommer det också finnas pengar till SKMA. Jag har pratat med SKMA och varit väldigt tydlig med att arbetet mot antisemitism är en prioriterad fråga för regeringen, säger kulturminister Liljestrand till judiska Dagens Nyheter.

Till SKMA:s chef, juden Willy Silberstein, ursäktar sig kulturminister Liljestrand skriftligen angående de saknade miljonerna.

Arbetet för att sprida kunskap om Förintelsen och de ofattbara brott som begicks är en mycket prioriterad fråga för regeringen, liksom att arbeta mot antisemitismen som idag tyvärr är ett stort problem i Sverige. Detta lyftes särskilt i regeringsförklaringen. Det här är ett arbete som pågår på flera parallella nivåer, till exempel har Forum för levande historia flera viktiga uppdrag här. Staten bygger också ett nytt museum över Förintelsen, och där ökar vi anslagen med 15 miljoner kronor nästa år.

Sex miljoner bara början

Regeringen kommer 2023 att avsätta sex miljoner kronor för ”hågkomstresorna” till de platser där förintelsen påstås ha ägt rum. Vidare kommer man att fram till 2024 att avsätta ytterligare tre miljoner kronor för Dimensions in Testimony – något slags projekt med överlevarhologram och artificiell intelligens – där man ska kunna samtala med ”förintelseöverlevare” som ironiskt nog, inte längre är vid liv.

– Det är en interaktiv installation där man med hjälp av AI och insamlade vittnesmål kan samtala med överlevande från Förintelsen även när de sista överlevande har gått bort, förklarar Parisa Liljestrand i Dagens Nyheter

Nästa år planerar man också att öppna ”Sveriges museum om förintelsen” i Stockholm. Man stoltserar med att detta projekt får ett ökat anslag på 15 miljoner kronor. Slutsumman för detta projekt landar nästa år på 45 miljoner kronor och från och med 2024 och framåt beräknas museet kosta 55 miljoner kronor per år.

Trots pengaregnet är Silberstein inte nöjd

Trots att den totala summan som på kort tid utbetalas för förintelseutbildning överstiger 50 miljoner kronor är SKMA:s chef inte nöjd.

– Det lilla jag vet är bra men det är fortfarande många frågetecken kvar innan jag kan säga att jag är nöjd. Det är bra att vi får fortsatt stöd, men en lite udda process har det ju varit, säger Silberstein.

Inte helt överraskande har regeringens miljonregn över den judiska lobbygruppen lett till ännu fler krav

– Regeringen talar om att arbetet mot rasism och antisemitism ska fortsätta. Det är jättebra att de pratar om det, men ord stoppar inte antisemitism. Det är handling som gör det, påpekade Silberstein.

Kulturministern säger att regeringen hela tiden hade för avsikt att komma med ett ännu större stödpaket än de tidigare regeringarna har beviljat.