INRIKES. Konst för insekter och maskar är viktigare än barnens byskolor. Så sent som i höstas saknade Nordmalings kommun 10 miljoner kronor. Nu tillför regeringen 1 miljon kronor extra, pengar som öronmärks för konst till Nordmalings insekter och maskar.

Socialdemokraterna har via Konstnärsnämndens Kulturbryggan beviljat mer än en miljon kronor i projektstöd till ett konstprojekt i Nordmaling, där konstnärer ska göra konst för daggmaskar och insekter.

Bidraget från Kulturbryggan är på 1 030 000 kronor och projektet är ett av 14 liknande upptåg som får dela på totalt 10,8 miljoner skattekronor i årets andra utdelningsomgång.

”Vi bör undersöka detta för korruption. Om det mot förmodan ej är det så behöver någon få sparken och kanske även tvångsmedicineras”, skriver en samhällsbetraktare på sociala medier.

På Kulturbryggans hemsida finns en hel sektion om hur deras konstnären kan söka stöd efter att ha drabbats av ”hot, våld och trakasserier av olika slag i din verksamhet som konstnär”. Tydligen är detta väldigt vanligt.

I projektbeskrivningen står det att det inte är säkert att någon människa någonsin kommer att se konsten. Och att konsten i så fall knappast kommer att uppfattas som konst. Ett av miljonkonstens syfte är att få folk att ifrågasätta om konsten finns. Hur skattebetalarna ska veta att deras pengar verkligen använts till konst är oklart.

Slöseriet får stort stöd av vänstern
Att folkets skattepengar går till konst för insekter och maskar hyllas av vänstertidningar som Arbetet, medan opinionsbildare till höger som Timbro kallar satsningen ”politiserade nonsensprojekt”.

Ett vanligt argument i debatten, och i liknande debatter, är att slöseriet med skattepengar är okej – eftersom det rör sig om ”olika kassor”. Kommunernas välfärd drabbas inte, påstås det, eftersom de bortslösade skattepengarna kommer ifrån staten.

Detta är ett falskt argument eftersom kommunernas verksamhet, liksom landstingens verksamhet, är helt beroende av skattepengar från staten. Förutom en mängd riktade bidrag har staten de senaste åren skjutit till omkring 100 miljarder skattekronor extra om året till kommunerna, för att klara migrationen, skolan och sjukvården.

En miljon kronor till Nordmalings maskar hade alltså lätt kunnat förvandlats till 1 miljon kronor mer till Nordmalings skolor och barnomsorg.

I Nordmaling krossades Socialdemokraterna redan i valet 2014, efter att ha försökt att lägga ned alla byskolor. Anledningen var just att skattepengarna i Sverige går till annat än vad medborgarna vill ha.

Efter en lång process där en socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot överfölls och misshandlades i sitt hem på natten, och fick ta emot sparkar och slag på hela kroppen, även mot huvudet, och partiet splittrades i två delar, räddades alla byskolor utom den i Rundvik, som gjordes om till ett så kallat flyktingboende.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2019-03-08 07:00