UKRAINA. Den ryska statliga nyhetskanalen Rysslands röst har skrivit en analys gällande situationen i Ukraina. Analysen antyder att ”revolutionen” mycket väl kan lyckas och att det i så fall kan innebära inbördeskrig i landet.

Oppositionen upprättar parallella maktorgan i ockuperade byggnader.

Oppositionen upprättar parallella maktorgan i ockuperade byggnader.

I söndags demonstrerade hundratusentals ukrainare mot de sittande makthavarna. Idag publicerade Rysslands röst en analys där de menar att det som sker i Ukraina inte längre kan kallas för ”EU-vänliga protester” utan bör istället kallas för ”en statskupp med alla tecken på yttre intervention”. ”Ultranationalister” beskylls även för att skapa parallella maktorgan i Kievs stadsförvaltning.

Tidningen skriver också:

Nu står det fullkomligt klart att den nuvarande ukrainska makten endera kommer att avsättas eller berövas möjlighet att påverka situationen i landet. I samband med detta har Janukovitj och Regionernas parti insett att det inte finns någon återvändo. Förlorar Janukovitj makten, så kommer han att skickas i fängelse eller ställas inför samma öde som Gaddafi. Hans närmaste omgivning har ungefär samma framtidsutsikter. För tusentals partifunktionärer, som är fullkomligt lojala mot Janukovitj, kommer affärsförluster och uppsägningar att bli den lindrigaste följden ifall ”nyorangea” kommer till makten.

På det senaste extraordinarie sammanträdet i Mezjgorje var enbart Janukovitjs tidsbeprövade meningsfränder närvarande. Detta vittnar om att Janukovitj slutar söka balans mellan maktgrupper och avstår från alla kompromisser. I denna situation skulle presidenten mycket väl gynnas av finansiell självständighet som kan åstadkommas ifall Moskva skiftar finansströmmarna i och med gasförsäljningen från ukrainska oligarker till Janukovitj själv. Ryktena om sådant händelseförlopp cirkulerar i Kievs politiska kretsar.

Avslutningsvis skriver tidningen:

I fall EU-supportrarna trots allt lyckas med att överta makten i Kiev så har Ukrainas söder och öst, som styrs av Regionernas parti alla skäl att utlösa inbördeskrig. De kommer inte att ha något att förlora då den nya makten garanterat berövar dem både egendom och frihet. Landet är redan idag tudelat efter etnisk, språklig och politisk tillhörighet. Ifall den illegitima och öppet ryssfientliga makten etablerar sig i Kiev kan ledarna för Ukrainas södra och östra regioner vägra erkänna den och även vidta steg för att tillförsäkra sin självständighet. Uppenbart är att Ukrainas sönderdelning bär kolossala risker för Europas alla geopolitiska spelare. Allra först på vintertiden då gastransiten från Ryssland till Europa genom Ukraina kan komma att ifrågasättas.

De närmaste dagarnas händelser kommer att påvisa hur ”ukrainska våren” kommer att slutas. Endera blir det landets sönderfall eller så förvandlas Janukovitj till en hård politiker som med järngrepp bygger upp maktens vertikala fördelning fri från oligarker.

Nordfront bevakade söndagens oroligheter i Ukraina och kom att blottlägga några av de ideologiska ståndpunkter som det ”social-nationalistiska” partiet Svoboda har, ett parti som varit pådrivande under ”revolutionen”. Läs den artikeln här.

Källa:
Vad händer efter ”ukrainska våren”?


  • Publicerad:
    2013-12-03 22:23