ÅSIKTSBROTT Fullmäktigeledamoten fälldes i två instanser för att under en debatt om arbetslöshet ha hänvisat till forskning, enligt vilken gruppen sydsudaneser har lägre genomsnittligt IQ än vissa andra grupper.

Regionpolitikern Bertil Malmberg (då SD) fällde förra året i Sörmlands regionfullmäktige ett yttrande, där han påtalade att forskning visat att sydsudaneser som grupp har lägre genomsnittligt IQ än vad som uppmätts för en rad andra folkgrupper. Uttalandet gjordes under en debatt om arbetslöshet, som kom att ledas in på fenomenet invandring från tredje världen.

Nyköpings tingsrätt fastslog i sin dom att Malmbergs avsikt med sin kommentar hade varit att peka ut sydsudaneser som varandes ”mindre värda”. För detta befanns han ha gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp – något som sedan också fick till konsekvens att han uteslöts ur SD och inledde en karriär som politisk vilde. Tingsrättsdomen överklagades dock till Hovrätten i Stockholm – som i mars i år fastställde den tidigare domen.

— Jag kommer att överklaga, kommenterade Malmberg då till SVT och tillade:

— Jag tycker att de har hanterat det lättvindigt. De har inte gjort någon vidare analys utan bara gått på tingsrättens resonemang, sa Sverigedemokraternas före detta gruppledare i Trosa, som i egenskap av oberoende fullmäktigeledamot i Region Sörmland just hade dömts till 40 dagsböter på totalt 24 000 kronor.

RÅ: ”Kan bli vägledande

Och det verkar nu som om HD kan komma att ta upp fallet. Riksåklagaren (RÅ) har nämligen gått ut med rekommendationen att domen ska ska prövas av landets högsta rättsinstans. I sitt omdöme resonerar RÅ att även om Malmberg, precis som tidigare domar fastslagit, ”uttalat sig kategoriskt om en folkgrupp” – så har fallet ändå potential att bli ”vägledande för den rättsliga prövningen i andra fall med liknande frågeställningar”.