ÅSIKTSFÖRTRYCK SD-politikern Bertil Malmberg döms för brott mot åsiktslagen ”hets mot folkgrupp” efter att ha nämnt att sydsudanesers uppmätta intelligens är lägre än svenskars.

Idag dömdes den sverigedemokratiske regionpolitikern Bertil Malmberg av Nyköpings tingsrätt för brott mot åsiktslagen ”hets mot folkgrupp”.

Anledningen är att Malmberg under en debatt i regionfullmäktige i Sörmland diskuterat arbetslöshet och som en orsak pekat ut inflödet av invandrargrupper från tredje världen som enligt undersökningar har en lägre genomsnittlig IQ-nivå än exempelvis europeiska eller östasiatiska befolkningar.

Tingsrätten har nu slagit fast att den enda rimliga tolkningen av uttalandet är att Malmberg vill peka ut dessa grupper, sydsudaneser i detta fall, som varandes ”mindre värda”.

Malmberg menar dock själv att udden var riktad mot det svenska politiska etablissemanget som för en invandringspolitik som leder till att dessa grupper kommer till Sverige, med de konsekvenser detta för med sig.

Huruvida domen kommer överklagas återstår att se. Straffet tingsrätten dömde ut är 40 dagsböter om 600 kronor.