SVENSKFIENTLIGHET En blind man, som har trakasserats av rasfrämmande åklagare och gängkriminell familj, har nu dömts för hmf – för ett uttalande på Facebook efter att hans 15-årige son förnedringsrånats.

De gängkriminella invandrarna som förnedringsrånade och grovt misshandlade Jonas Serneholts 15-årige son fick cirka ett års fängelse vardera.

Fadern skrev i Facebookgruppen Varning i Järfälla om denna händelse, den eskalerande svenskfientliga brottsligheten, massinvandringen samt om regeringens kriminalpolitik.

Dessa hans kommentarer författade i affekt ledde till att han lagfördes för hets mot folkgrupp.

Utnyttjade svenskfientlig lag – svensken nu fälld

När Catarina Ingrid Maria Khadidja Khan, mor till gängmedlemmen Mohammad Suleman Khan (1999-0719) polisanmälde Jonas för ovan nämnda brott, så åberopade hon i synnerhet en passage i hans inlägg, där han betonar brottsbenägenheten hos bland andra invandrare från MENA-länder.

Hennes son fick 1 år och 2 månaders fängelse, plikt till skadestånd för medhjälp till grov misshandel samt olaga hot vid rånet av Jonas Serneholts son. (Målnummer: B 12317–19).

Rånaren ”Sulle” hade dessförinnan 2019 dömts för grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott till över 1 års fängelse. (Målnummer B160-19).

Kort efter sin frigivning i år mördades Suleman Khan den 12 november av ett fientligt inställt invandrargäng.

Kevin Öksüz, en notoriskt svenskfientlig åklagare, har drivit åtalet mot Serneholt.

Idag tisdag 14/12 har Jonas Serneholt dömts för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och 30 dagsböter om 80 kronor. (Målnummer: B 5276-21). Alternativ för Sverige täcker kostnaderna.

Återvandring samt enad kamp Serneholts framgångrecept

För Svenska Morgonbladet berättar Serneholt om sina framtidsvisioner samt vad han anser behöver göras för att stävja den svenskfientliga brottsligheten.

Allmänpolitiskt tror jag på återvandring måste ske men sen så tror jag också att vi svenskar måste flytta och bosätta oss tillsammans”, säger han och fortsätter:

”De utrikesfödda har ju bildat sina enklaver så på något sätt måste vi svenskar också bilda våra för att odla svenska traditioner och hämta kraft från varandra.”

Serneholt sätter ingen tillit till att vare sig politiker eller polis har förmågan att stävja den negativa utveckling, som istället, förutspår han, kommer att eskalera:

”Krafter som driver svenska intressen måste leda arbetet för svenska enklaver…ungefär som när arbetarrörelsen skapade kooperativ och folketshusrörelsen för 100 år sedan för sina intressen.”

Vi kan inte förvänta oss någon hjälp ifrån Sverige AB och politikerna”, förklarar Jonas Serneholt avslutningsvis för Svenska Morgonbladet.

Källa: Attunda Tingsrätt, Mål nr. B5276-21