SVERIGE Två riksgagsledamöter har stött på motstånd inom sina egna partier efter att ha gått emot partilinjen i omröstningen om ”könsbyteslagen”. Deras beslut att rösta efter eget samvete har lett till snabba konsekvenser, vilket är ovanligt i svensk politik.

Ellen Juntti (Moderaterna) och Patrik Björck (Socialdemokraterna) har fått känna av konsekvenserna efter att ha gått emot sina respektive partiers linjer i en omröstning. Bakgrunden är att de röstat nej till den den av statsminister Ulf Kristersson nästintill framtvingade könsbyteslagen. Lagändringen som bland annat möjliggör för 16-åringar att byta juridiskt kön, har skapat starka reaktioner inom riksdagen.

Juntti uttryckte sina känslor i ett inlägg på Facebook:

Ibland måste man ta beslut även när man inser att det ger negativa konsekvenser för en själv. Men jag ångrar mig inte!

Moderaternas gruppledare, Mattias Karlsson, förklarade partiets ståndpunkt i en kommentar till Altinget:

— Att bryta mot riksdagsgruppens arbetsordning och gå emot den gemensamma politiska hållningen kan få konsekvenser, vilket det nu har fått för ledamoten i fråga. Det handlar alltså inte om en avvikande uppfattning i sakfrågan utan att ledamoten inte följt de gemensamma regler riksdagsgruppen har, säger Karlsson.

Björck fick å sin sido som en direkt följd av sitt beslut, lämna sin plats i skatteutskottet. Juntti är fortfarande suppleant i justitieutskottet.

Att politiker i Sverige trotsar partilinjen och röstar efter eget samvete är mycket ovanligt. Normen är att ledamöterna följer gruppledarens instruktioner vid omröstningar även om det inte finns några officiella ställningstaganden kring praxis i dessa situationer.