Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Ivar Arpi intervjuar ex-transan Emelie som ångrade sitt könsbyte

Emilie Köhler intervjuas i ”Rak höger” Konstaterar att de flesta könsförvirrade personer inte blir lyckligare av att utsättas för ”könskorrigerande” behandling.