RYSSLAND Ryssland kämpar med låga födelsetal och liknande trender som många länder i väst. Nu har judiskdominerade Hollywood pekats ut som skurken av en rysk biskop.

Det är inte bara i väst som födelsetalen är oroväckande låga. Även Ryssland kämpar med att det föds för få barn, vilket framförallt drabbat den vita befolkningen.

Nu har en av den rysk-ortodoxa kyrkans högst uppsatta biskopar uttalat sig i frågan, skriver RT. Enligt biskop Jevgenij av Jekaterinburg, som är ordförande för Synodala avdelningen för religiös utbildning och katekes inom Rysk-ortodoxa kyrkan, beror det på att Hollywoods kulturella dekadens haft för starkt inflytande på landets unga.

— Vår nation krymper. Etniska ryssar krymper mest av alla. Detta har särskilt varit fallet under de senaste 30-40 åren. Hollywoods filmindustri arbetar inte för ingenting, sa biskopen till ryska OTV på måndagen.

Biskop Jevgenij oroar sig över att den ”västliga modellen” är framgångsrik i Ryssland, vilket den minskande befolkningen bevisar. Han menar att Hollywood lär ut att man ”upprätthåller fattigdom” om man skaffar för många barn, och att många ryssar idag har uppfattningen att ett barn är mer än nog.

Men den judiska filmindustrin på andra sidan Atlanten uppmanar även till avvikande sexuella läggningar, vilket han också ser som oroande.

— Vissa har accepterat idéer om könsbyte och icke-traditionella relationer, vilket inte på något sätt bidrar till ett normalt liv för en person eller helt enkelt bevarandet av liv för våra framtida generationer.

För att stoppa det kulturella inflytandet från Hollywood föreslår biskopen att man inför en åldersgräns för konsumtion av viss typ av underhållning och media.

— Vad är självmord, mobbning, terroristattacker i skolor? Detta är resultatet av en mycket vårdslös spridning av aggressiv information, från vilken barn inte har skyddats.

Han vill även att skolan inför ”familjestudier” eftersom kunskapen om hur man skapar och upprätthåller stora familjer har gått förlorad under de senaste generationerna.

— Vi behöver tala om denna erfarenhet, och skolan är en bra plats för detta. Detta måste förstås göras av en lärare. Det är inget du kan lära dig i en bok eller på Internet, sa biskopen.

Familjevänliga förslag av ungersk modell

Ryssland har sett en försiktig uppgång i födelsetalen sedan 2021, där nuvarande statistik visar 1,82 barn per kvinna. Detta kan jämföras med Sverige som enligt SCB såg sin lägsta statistik någonsin förra året då det föddes 1,45 barn per kvinna. För Ryssland är det dock fortfarande en bra bit under de 2,1 barn per kvinna som krävs för att befolkningen inte ska minska.

För att råda bot på detta föreslog Rysslands president Vladimir Putin nyligen reformer för att främja en betydande befolkningstillväxt under de kommande sex åren. Putin vill bland annat att staten ska hjälpa familjer med fler än tre barn att betala av huslån, samt ge småbarnsfamiljer ytterligare skattelättnader utifrån antalet barn.

Förslaget påminner om en rad reformer som Ungerns premiärminister Viktor Orban införde under 2019, med förmånliga huslån för större barnfamiljer och betydande skattelättnader för kvinnor som fött minst fyra barn. Orban sålde in reformerna som ett alternativ till massinvandring från tredje världen, vilket är något som bland annat svenska politiker har använt för att tackla problemen med en minskande befolkning.

Förslaget mötte massiv kritik av vänsterliberaler som kände sig hotade av tanken att det skulle födas fler ungerska barn. Den dåvarande svenska socialförsäkringsministern Annika Strandhäll (S) beskrev den ungerska familjepolitiken som ”osandes 30-talet” eftersom även Tredje riket införde en rad reformer för att stimulera barnafödande och stora familjer.