ÖVERLEVNAD Förra veckan avtäcktes i en ceremoni hörnstenen till den by, där 30 flyktingfamiljer från Sydafrika kommer välkomnas att slå sig ned som en del av ett femårigt program omfattande 3000 familjer.

Nordfront har ett flertal gånger berört det pågående folkmordet i Sydafrika mot vita i allmänhet och boer i synnerhet.

Ett landsbygdssamhälle ungefär halvvägs mellan Moskva och St. Petersburg har nu valts ut som platsen för anläggandet av en afrikansk boer-by, enligt African International Congress (AIC) i Ryssland. Projektet är en del av ett femårigt pilotprogram syftande till att bosätta 3000 boerfamiljer från Sydafrika i det vidsträckta landet. Afrikanska diplomater sammanstrålade förra veckan med AIC-representanter och lokala tjänstemän från Tver-regionen för att hålla en ceremoni, där den blivande byns symboliska hörnsten avtäcktes i närheten av grannbyn Porechye.

— Vi planerar att etablera 30 bosättningar i Ryssland för boerafrikaner som vill immigrera”, berättade chefen för ryska AIC Konstantin Klimenko och förklarade:

— Detta är boer, bönder av europeiskt ursprung, vars förfäder bosatte sig i Afrika för många år sedan. Många av dem konverterar nu till ortodoxi och flyttar till Ryssland, lockade av vårt moraliska och andliga sätt att leva, med traditionella familjevärderingar.

Boerbyn är en del av det pilotprojekt som för närvarande pågår i Moskva- och Tver-regionerna, med målet att bosätta omkring 3 000 boerfamiljer. Om det lyckas, planerar AIC och dess partners enligt egen utsago att vidga projektet till att omfatta även andra regioner i Ryssland.

Vad de nu aktuella 30 familjerna beträffar, så uppges flertalet av dem vara inriktade på att etablera sig som mjölkbönder, vilket ska ha föranlett programarrangörerna att i samarbete med den lokala bonden Alexei Trofimov att etablera ostfabriken Milkburg nära den framtida byn.

I maj rapporterade medier världen över om den ryske immigrationsadvokaten Timur Beslangurovs tillkännagivande av det planerade anläggandet i södra Moskvaregionen av en ”amerikansk by” där 200 konservativa familjer som flyr politisk och religiös föiföljelse i USA, kommer välkomnas att slå sig ned.