VÄRLDEN Mitt i Ukrainakonflikten vill Saudiarabien utöka samarbetet med Kina, vilket beskrivs som ett dråpslag mot USA och den amerikanska petro-dollarn.

Samtidigt som Ukrainakonflikten pågår för Saudiarabien nu aktiva samtal med Kina om att prissättning gällande att export av olja, åtminstone delvis, ska ske i den kinesiska valutan yuan. Detta skriver Wall Street Journal.

Experter som Wall Street Journal talat med har beskrivit det hela som ”ett drag som skulle sänka den amerikanska dollarns dominans av den globala petroleummarknaden och markera ytterligare ett skifte av världens främsta råoljeexportör mot Asien”.

Kina köper mer än 25 procent av den olja som Saudiarabien exporterar. Om detta prissätts i yuan skulle detta samtidigt kraftigt stärka den kinesiska valutan, skriver Wall Street Journal.

Tidningen uppger vidare att Saudiarabien har haft lösa samtal med Kina gällande prissättning i sex års tid, men att man nu för aktiva samtal om att att byta till den kinesiska valutan. Under denna tid har Kina närmat sig Saudiarabien och bland annat hjälpt till att rusta upp landet militärt.

En av anledningarna till Saudiarabiens drag ska vara att man är missnöjd med att Biden-administrationen inte lyckades få till stånd en uppgörelse på Irans kärnkraftsavtal. Efter flera års samtalande har avtalet den senaste tiden beskrivits som nära en lösning, men i dagarna strandade förhandlingarna då USA inte ville tillmötesgå kravet från Ryssland, som är en av flera förhandlingspartners, om att mildra USA:s sanktioner mot landet.

Andra saker Saudiarabien är missnöjd med är att USA inte ville understödja Saudiarabien i Jemenkonflikten och att USA gick ur Afghanistan. Dessutom uppges Kina erbjuda ett mer lukrativt avtal.