UTRIKES. Scheweiz och Nederländerna har beslutat att frysa sitt stöd till FN:s organ för flyktinghjälp i Palestina.

Schweiz och Nederländerna fryser sitt stöd till FN-organet UNRWA efter att en intern rapport publicerats av nyetsbyrån AFP, där den högsta ledningen i organet anklagas för ”nepotism, repressalier och andra övertramp, för personlig vinning, för att tysta legitim kritik och för att i övrigt uppnå sina personliga mål”.

En av anklagelsepunkterna ska vara att generalkommisarien Pierre Krahenbühl haft en relation med en person som sedan rekryterats till en topposition efter en ”extremt snabb” rekryteringsprocess.

På den svenska biståndsmyndigheten Sida har man inte reagerat lika kraftfullt. Göran Holmqvist, chef för avdelningen för humanitärt bistånd till Asien och Mellanöstern, kommenterar uppgifterna:

— Som alltid i sådana här lägen är det oerhört viktigt att det klarläggs vad som har hänt och det pågår nu en utredning som leds av FN i New York. Vi har inte övervägt några omedelbara åtgärder här. Årets utbetalning på 60 miljoner kronor gjordes i februari och vi har inte fler utbetalningar under året. Det som kommer fram i utredningen får vi väga in i nästa års beslut om stöd till UNRWA.

Även utrikesdepartementet, som betalar ut den största delen av stödet, kräver att saken ska utredas. Myndigheten har enligt ett svar till TT vid flera tillfällen tagit upp saken med generalsekreterarens kontor och med flyktingorganets ledning.

Källa:
Länder stryper bidrag till FN:s hjälporganisation


  • Publicerad:
    2019-08-02 13:25