INRIKES. Sverigedemokraternas gruppledare i Västra Götaland, Patrik Ehn riskerar nu uteslutning ur partiet på grund av hans ”ideologiskt avvikande åsikter”. Man har även öppnat ett uteslutningsärende mot Ehns politiske sekreterare, Daniel Rondslätt.

De fyra elementen av konstnären Adolf Ziegler användes som illustrationsbild till Patrik Ehns artikel. Ziegler gick tidigt med i NSDAP och fick senare uppgiften att bekämpa degenererad konst.

De fyra elementen av konstnären Adolf Ziegler användes som illustrationsbild till Patrik Ehns artikel. Ziegler gick tidigt med i NSDAP och fick senare uppgiften att bekämpa degenererad konst.

Patrik Ehn, som är Västra Götalandsregionens tyngsta politiker för SD, avkrävs nu ett yttrande angående sina ”ideologiskt avvikande åsikter”. Sverigedemokraternas medlemsutskott har skickat ett dokument till Ehn där man skriver att partiet är väl medvetet om Ehns politiska bakgrund. Ehn har tidigare varit aktiv nationalsocialist och var under mitten av 80-talet medlem i Nordiska rikspartiet. Han blev senare medlem i Föreningen för Sveriges framtid. Det står i dokumentet som skickades att:

”Du ska ha lyft fram Hitlers favoritkonstnär i samband med att du redogjorde för din ideologiska grundsyn – som du sammanfattade med begreppet ’De fyra elementen’. Samma begrepp och tavla illustrerades för övrigt även i det senaste numret av SD-Göteborgs lokala medlemsbulletin.”

Sverigedemokraternas medlemsutskott rapporterar vidare att:

”Det har även kommit MU tillkänna att du haft problem med den ”etniska sammansättningen”, att du hyllat Lars Emanuelsson, att du hyllat A Handbook of Traditional Living, att du länkat till motpol och att du beskriver rörelser som NPD, BNP och andra rörelser i en förhållandevis positiv anda.”

Relaterat: De fyra elementen


  • Publicerad:
    2013-03-07 23:46