INRIKES. Idag meddelade Sverigedemokraterna att Patrik Ehn uteslutits ur partiet. Ehn var innan uteslutningen gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg.

Patrik Ehn

Patrik Ehn

Nordfront rapporterade för snart två veckor sedan att Sverigedemokraternas medlemsutskott öppnat ett uteslutningsärende mot Patrik Ehn, som anklagades för att ha ”ideologiskt avvikande åsikter”. Ärendet drevs vidare och idag meddelade Björn Söder på en presskonferens att partistyrelsen beslutat att utesluta Ehn och elva andra personer från partiet. Vilka de övriga elva personerna var ville Söder inte gå in på då många av dessa inte var mer än vanliga medlemmar.

Björn Söder menade på presskonferensen att partistyrelsen gjort en samlad bedömning där både Patrik Ehns bakgrund samt uttalanden från honom på Facebook och andra ställen bedömdes vara till hans nackdel. Ehn var på 1980-talet medlem i Nordiska Rikspartiet (NRP), ett öppet nationalsocialistiskt parti. Ehn har också haft kontakt med det tyska nationalistpartiet NPD men hävdar att han inte längre har det.

I ett pressmeddelande skriver Sverigedemokraterna på sin hemsida:

Uteslutningen grundar sig i att partistyrelsen gjort en samlad bedömning av Ehns politiska bakgrund i nazistiska och extremististiska organisationer i kombination med en lång rad olika uttalanden och händelser. Efter noga övervägande har partistyrelsen landat i slutsatsen att Patrik Ehns ideologiska hemvist inte är inom Sverigedemokraterna och att han därmed inte kan fortsätta som medlem. Beslutet som fattades med 14 röster mot 3 grundar sig inte i några enskilda händelser utan partistyrelsen har bedömt helheten som visar att Ehn inte på ett trovärdigt sätt lämnat extremismen bakom sig. Partiet uppmanar samtidigt Ehn att avträda sina uppdrag i kommunfullmäktige i Göteborg samt i landstinget i Västra Götaland.

I pressmeddelandet står det också att beslutet är kopplat till den ”nolltolerans mot oacceptabla uttalanden” som partiledare Jimmie Åkesson införde under hösten 2012.

Patrik Ehn å sin sida är missnöjd med uteslutningen och säger till Aftonbladet att det är fult spel som ligger bakom uteslutningen av honom.


  • Publicerad:
    2013-03-18 18:30