INTERVJU. Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg blev nyligen intervjuad av det tyska revolutionära och socialnationalistiska partiet Der Dritte Weg. Här följer intervjun översatt till svenska.

derIIIweg-480x228

Hej Simon, kan du börja med att berätta lite om dig själv för våra läsare?
Jag heter Simon Lindberg och är 33 år gammal. Jag har varit aktiv i den nationalsocialistiska kampen sen mina tidiga tonår. Jag är född och uppvuxen i de södra delarna av Sverige och är far till tre barn. I lite mer än ett år nu har jag varit ledare för Nordiska motståndsrörelsen och innan jag fick den positionen har jag haft flertalet andra uppdrag inom organisationen.

Er rörelse är aktiv i alla nordiska länder och är också för ett enat Norden. Kan du förklara lite om detta, finns det några ideologiska tänkare ni hänvisar till och vad är ert tänkta koncept i framtiden?
Ja, ett av våra viktiga mål är ett enat Norden, en sammanslagning av Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island och möjligtvis även de baltiska länderna.

Under historiens gång har landsgränserna inom Norden ritats om vid flertalet tillfällen. Bland annat har delar av det nuvarande Norge, Finland och Danmark stått under svenskt styre och det är inte så länge sedan Island tillhörde Danmark. Det finns skillnader mellan de nordiska folken, men våra gemensamma nämnare är betydligt större.

En hel del berömda människor under de senaste århundradena har haft drömmar om ett enat Norden och det är enligt undersökningar också en vision som har ett hyfsat stort stöd bland folket.

Vi tror att en nationell revolution skulle vara i stort sett omöjlig att genomdriva i bara ett av våra små länder och att ett enat Norden är nödvändigt för att kunna säkra existensen av den framtida nationalsocialistiska staten och därför i det längre perspektivet också överlevnaden för hela vårt folk. När vi griper makten kommer vi såklart att få USA, EU och FN mot oss, men i ett enat Norden skulle vi kunna vara helt självförsörjande och även ha goda möjligheter att försvara oss själva.

Målet med ett enat Norden är ganska ovanligt, vad är era politiska mål förutom det?
Vi har ett komplett politiskt program som även finns översatt till engelska. I korta drag vill vi etablera en nationellt socialistisk stat där folkgemenskap står i centrum och där alla människor tas till vara på och respekteras. Vår politik innebär också ett stopp för massinvandringen och att merparten av de främlingar som befinner sig här nu ska skickas hem. Vi kommer att bilda en stark stat där de som tillåts styra gör det på grund av uppvisad kompetens och vars första och främsta mål är att se till folkets bästa och överlevnad. Vi kommer att lämna EU, enbart tillåta medborgare att äga media, skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar, bygga upp ett starkt försvar och avskaffa räntan. Vi kommer också att bekämpa sionismen världen över och hjälpa andra nationer att frigöra sig från dess grepp.

Låt oss prata om Sverige. Många har fått intrycket av att svenskarna är än mer hjärntvättade än tyskarna, trots att Sverige inte förlorat något krig eller varit ockuperat. Vi kan regelbundet läsa om våldtäkter och andra brott som främlingar begår eller om helgalna saker som när er vice statsminister grät samtidigt som hon berättade om nya hårdare regler gällande invandringen. Kan du förklara hur Sverige har kunnat bli så här?
Sverige är troligtvis värre än Tyskland vad det gäller vissa saker och bättre när det gäller några andra. Vårt land har fått dessa problem på samma sätt som Tyskland och nästan alla andra vita länder i världen, genom hjärntvättningspropaganda som spelar på vårt folks stora altruism. Denna propaganda genomsyrar oss överallt genom media, i skolan och genom underhållningsindustrin.

Folket har tvingats in i ett materialistiskt ”jag bryr mig inte”-tänk där man istället för att slå tillbaka mot vansinnet omfamnar det eftersom man inte bryr sig om någonting annat än summan på sitt bankkonto. De som yttrar sig om något får ”rasist” slängt i ansiktet och som vi alla vet tycks det för många vara värre att bli kallad rasist än att avrättas och det bidrar också till att status quo bibehålls.

Sedan flera år tillbaka har Sverigedemokraterna varit invalda i Sveriges riksdag. Vi har fått intrycket av att de är ett typisk populistiskt parti – anti-islam, pro-Israel, positiva till USA och homolobbyn. Vad är dina intryck av partiet?
Era intryck är helt korrekta! Sverigedemokraterna är inte annorlunda de andra partierna i riksdagen, de bara låtsas vara det. Media skriver konstant att de är betydligt mer radikala än de faktiskt är vilket gör att väljarna också fortsätter att tro det. Sverigedemokraterna vill inte ens stoppa massinvandringen utan bara minska den, men en majoritet av deras väljare tycks tro att de både vill ha ett totalstopp och påbörja hemsändandet av främlingar – något de alltså absolut inte vill.

Faktum är att Sverigedemokraterna inte erkänner blod och raser, det enda de bryr sig om är att den svenska kulturen ska överleva. Med andra ord är de helt nöjda om så varenda person i Sverige var svart, så länge de åtminstone pratar svenska och inte är muslimer. All kultur är ju dock totalt beroende av blodet och Sverigedemokraternas politik kommer att utrota vårt folk, vårt land och vår kultur lika mycket som alla andra folkförrädares, om än i ett något långsammare tempo.

De blir ofta benämnda som det mest Israel-vänliga partiet i riksdagen och har flertalet judar på ledande positioner.

Er organisation omnämns även i tyska nyhetstidningar. För ett tag sedan kunde vi läsa om en vänsterextremist som dog efter en attack vid ett av era torgmöten i Finland. Ni blir regelbundet porträtterade som ”väldigt militanta”. Hur är den politiska kampen i Sverige, blir ni ofta attackerade av vänsterextremister?
Först av allt vill jag klargöra att vänsterextremisten inte dog som ett resultat av skadorna han ådrog sig vid attacken utan på grund av att han inte kunde hålla sig ifrån droger under tiden som han behandlades för skadorna på sjukhuset. Men, självklart ligger det i medias intresse i både Tyskland och i de nordiska länderna att porträttera oss som mördare.

Vi är en legal och civil organisation och är inte militanta. Vi tror dock på självförsvar och att ingen ska kunna attackera oss eller våra rättigheter att sprida vårt budskap utan att ångra sig efteråt.

Det händer att det utbryter bråk med vänsterextremister, men de senaste åren har vi växt i ungefär samma takt som de har minskat sina led och därför är det inte så illa.

Utöver dessa attacker, tvingas ni också att kämpa mot repressionen från staten såsom vi måste göra här i Tyskland?
Jag nämnde tidigare att Sverige i vissa avseenden är bättre än Tyskland och detta är ett sådant. Visst tvingas vi kämpa mot repression från systemet såsom lagen om hets mot folkgrupp som blir mer omfattande hela tiden och säkerhetspolisen som tycks få större budgetanslag för att bekämpa oss för varje år som går. Det senaste året tycks också den vanliga polisen ha börjat bli betydlig våldsammare mot oss och i Finland håller de just nu på att samla ihop sig för en rättegång där de vill förbjuda oss, men vi får väl se vad som händer.

All denna repression är väl förmodligen ändå ingenting jämfört med den ni tvingas utstå i Tyskland. Det är alldeles uppenbart att de som har makten idag är rädda för oss nationellas tillväxt och att de inte vill att vi ska lägga oss i deras planer på att förinta våra nationer.

Nyligen hade ni en stor demonstration i Stockholm. Växer er rörelse, och om ja, är de nya personerna som ansluter sig sådana som sedan länge sett sig som nationella eller är det så att ni som en radikal organisation ändå lyckas locka till er helt nya människor?
Ja, vi var 700 personer på den demonstrationen och kunde med enkelhet ha blivit åtminstone ytterligare 100 som blev stoppade av polisen från att delta för att de var försenade till samlingsplatsen. Dessa deltagarsiffror gjorde vår demonstration till den största nationalsocialistiska i Sverige sedan andra världskriget och den största nationalistiska på många år.

Vi har växt en hel del de senaste åren och jag skulle säga att de nya rekryterna kommer från ett mycket bredare spektra än vi tidigare varit vana vid. Det är inte bara unga vita män eller ”veteraner” som tidigare varit med i andra organisationer som ansluter sig till oss nu för tiden. Vi har sett en ökning av ”vanliga” människor och fler kvinnor och äldre. En annan intressant sak är att vi rekryterar fler och fler ”truthers” och före detta vänsterextremister.

12november

Vissa kritiserar er för att vara någon sorts sekt. Vad har du att säga om uttalanden likt dessa?
Vi är en revolutionär rörelse med en världsåskådning som står i diametral motsats till den rådande och vi är väldigt seriösa med vår kamp. Att kämpa för nationalsocialismen är ingen tillfällig hobby, det är en livslång plikt. Våra medlemmar tänker inte nationalsocialistiskt – de lever nationalsocialistiskt. Detta faktum gör oss ibland till utbölingar jämfört med resten av samhället och att våra medlemmar får starka gemenskapsband till varandra. Om detta gör oss till en sekt är jag glad över att vara en del i en.

Om någon utanför Norden skulle vilja besöka er, vilka är era största händelser på året?
Vi är inte så duktiga på traditioner som många andra i den nationella rörelsen. Istället försöker vi vara flexibla och anpassa vår aktivism efter vad som händer runt omkring oss. Vi kommer att arrangera flera demonstrationer under 2017, men inte på något förutbestämd specifik datum – så håll er i kontakt med oss så kommer ni få veta i god tid!

Nyligen genomförde ni en solidaritetsaktion för National Action som förbjöds eftersom de klassificerades som en ”terroristorganisation” i Storbritannien, ni säljer t-tröjor med den rumänske nationalistledaren Codreanu och du har ställt upp på en intervju med Gyllene Grynings New York-avdelning. Hur är ert samarbete med andra europeiska nationalister och vad har du för visioner för det framtida Europa?
Vi försöker hålla goda kontakter med andra europeiska nationalister, men inte till vilket pris som helst. Vi är ganska petiga med vilka vi ser som våra verkliga allierade och vill inte ha något att göra med de mer liberala och mjuka organisationer som poppar upp som svampar ur marken runt om i världen. Bara för att du kallar dig själv nationell gör det dig inte per automatik till en god människa.

När någon organisation växer sig väldigt stark i sitt land kommer vi att ha stor nytta av ett bra samarbete och vi kommer vara väldigt glada att kunna hjälpa andra stabila nationella organisationer runt om i världen om det är så att vi blir de som kommer att leda vägen.

Min vision är att vita världen över slutligen vaknar och börjar bekämpa sionisterna som styr världen och att vi denna gång segrar. Jag ser en framtid med starka och självständiga nationellt styrda nationer som har ett bra samarbete med och respekt för varandras suveränitet. Antingen det eller en total utrotning av vår ras och i slutändan också hela världen. Många andra alternativ finns inte längre kvar.

Vad rapporteras det om i Sverige angående Tyskland och vad har svenskarna i allmänhet för syn på Tyskland?
I alternativ media får du en ganska fruktansvärd bild av Tyskland och jag vet att ni har lidit lika mycket, eller till och med mer än vi, av främlingsinvasionen. I etablerad media rapporterar de bara om vilken fantastisk människa Angela Merkel är. Sorgligt nog tror jag därför att många tänker att Tyskland är ett välfungerande och trevligt land utan särskilt många problem förutom vita heterosexuella män och ett och annat muslimsk terroristattentat.

Har ni några aktuella kampanjer just nu och vad har ni för planer för det kommande året?
Vi har alltid många saker på gång! Detta år kommer vi att arrangera flera demonstrationer som förhoppningsvis kan bli ännu större än vår senaste, vi kommer att rekrytera ännu fler människor och vi ska försöka bli bättre i vår kontakt med resten av världen genom att lansera en engelskspråkig hemsida. Vi kommer också att släppa vårt politiska program översatt till bland annat tyska.

Tack för dina utförliga svar och lycka till under det nya kampåret!

Originalintervjun på tyska är uppdelad i två olika delar och går att finna här och här.


  • Publicerad:
    2017-01-24 00:42