INTERVJU. En intervju med Motståndsrörelsens ledare har idag publicerats på Nova Ordem Social:s (NOS) blogg och Facebook-sida.

Från Facebook-sidan blev intervjun på engelska direkt bannad tillsammans med kontot tillhörande en av ledarna för organisationen, Mario Machado. På bloggen ligger den dock kvar på både engelska och portugisiska. Här kommer intervjun översatt till svenska.

Mario Machado.

God dag från Nova Ordem Social (Nya sociala ordern)! Vi portugisiska nationalister är väldigt glada över att få göra denna intervju med dig och därmed bekanta oss med er verklighet i Norden.

Kan du börja med att ge oss en introduktion till Nordiska motståndsrörelsens historia, målsättningar och ideologi!

Ok! Nordiska motståndsrörelsen grundades 1997, alltså för tjugo år sen nu. Eftersom att det då fanns en hel del subkulturella inslag i den nationella rörelsen grundades Motståndsrörelsen för att ge vårt folk ett mer sunt och seriöst radikalt alternativ som varken var en skinhead-rörelse eller en ”hollywood-nazistisk” organisation.

Vi är nationalsocialister och vill inte bli kallade för, eller etiketterade, som något annat. Nationalsocialismen har svar på livets alla frågor och är mycket mer än bara ett politiskt alternativ, det är en komplett världsåskådning!

Vår syn på nationalsocialism är inte direkt kopierad från NSDAP, utan är anpassad efter moderna nordiska förhållanden, men där ändå grundvärderingarna är de samma. Vår politik handlar om att bejaka det som är naturligt och det som är bäst för vårt folk.

Vårt första mål är att skapa ett självständig nationalsocialistiskt och enat Norden, fritt från Sions bojor och de verktyg som används emot oss, såsom massinvandring, kulturmarxism och ränteslaveri. Vårt andra mål är att från denna fästning i Norden nå ut i världen för att hjälpa andra människor att slå sig fria.

Nordiska motståndsrörelsen har nyligen bildat ett parti i Sverige. Hur realistiskt tror du det är att nationella i ert land kan ta makten genom parlamentariska val innan det matematiskt kommer bli omöjligt på grund av de pågående demografiska förändringarna?

Jag ser det som närmast omöjligt att nå seger enbart genom parlamentariska val i Sverige. Det är våra fiender som sätter upp vilka regler som gäller i den liberala demokratin och de kommer aldrig att tillåta oss att vinna ett val, demografiska förändringar eller inte. Anledningen att vi ställer upp i val är främst för att det ger oss ytterligare en plattform att arbeta ifrån för att sprida vårt budskap till folket.

Har ni planer på att expandera organisationen även utanför den nordiska regionen? Skulle Motståndsrörelsen kunna existera i vilket etniskt europeiskt land som helst i världen?

Man ska aldrig säga aldrig, men just nu finns det inga sådana planer. Däremot hjälper vi mer än gärna seriösa nationella partier och organisationer utanför Norden att etableras och växa. Vi menar också att det vore väldigt bra om andra kopierade våra politiska mål och vårt sätt att arbeta. Att andra inspireras av och får hjälp av oss att skapa och utveckla sina egna organisationer i nära samarbete med oss helt enkelt. Att redan ha en starkt etablerad kontakt från grunden skulle också göra saker och ting enklare för oss alla i framtiden när vi verkligen måste hålla ihop för att ha en chans mot världssionismen.

Hur viktigt tror du det är med internationellt samarbete mellan nationella? Tycker du också att det är viktigt att samarbete med utomeuropeiska nationella så som exempelvis nationalsocialistiska bröder i USA?

Som jag svarade på den föregående frågan; i framtiden kommer vår existens att hänga på samarbete. Verkligt hjälpsamma gentemot varandra tror jag dock inte vi kommer kunna vara förrän någon av oss får reellt inflytande i sitt land och stora resurser att förfoga över.

Jag tycker vi ska vara öppna gentemot alla människor runt om i världen som önskar bekämpa de destruktiva krafter som styr världen idag och skapa en bättre morgondag. Våra fiender arbetar globalt och därför måste vi också göra det. Problemen vi står inför drabbar dessutom hela världen, inte bara Europa.

I dagens högteknologiska globaliserade värld där också vissa civilisationer håller på att växa sig enormt starka verkar det logiskt att européer från världen över samarbetar och enas för att kunna stå upp mot dessa supermakter. Exempelvis har vi Kina vars population går över en miljard.

Även moderna magnifika vetenskapsprojekt och annat som exempelvis att kunna utnyttja energin ur kärnfusion eller att utforska solsystemet kommer att kräva enorma uppoffringar som lättast kunnat nås genom enighet. Vad är dina lösningar på dessa problem? Borde européer världen över etablera någon form av överstatlig organisation? Kanske en konfederation eller till och med en federation med enad armé osv?

Jag är starkt emot internationaler som Sovjetunionen, eller dess moderna kopia, som Europeiska unionen utgör, men tror absolut på djupt samarbete och dialog mellan fria suveräna stater. Jag ser också att detta samarbete och denna dialog, fria nationer emellan, måste nå även utanför Europa.

Som du säger blir världen mer och mer globaliserad och våra fiender starkare genom detta vilket gör att jag också tror att det är en nödvändig lösning att mindre länder enas till större, precis som vi har en målsättning att göra med de nordiska länderna. Mindre länder där folket rasligt och kulturellt har mer som enar dem än skiljer dem åt borde gå samman och sedan samarbeta med andra fria nationer.

Många europeiska nationalister ser en strimma av hopp i Ryssland med anledning av att de som supermakt utgör en motpol till globalismen och för att de står upp för traditionella värderingar. Andra anklagar Ryssland för att vara opportunister när de stödjer nationalister i väst (för att det gynnar deras geopolitiska läge) samtidigt som de utövar hård repression mot ryska etnonationalister i sitt eget land. Tror du att eurasianismen, i det långa loppet, utgör ett hot mot europeisk etnonationalism? Hur ställer ni er till den ryska regeringen och ukrainska nationalister?

Jag tycker att Putin och Ryssland är oerhört mycket bättre än koalitionen jUdeSA-Israel. Jag tror också att Putin i många avseenden är mycket bättre än de förrädare som idag styr de nordiska länderna. Detta betyder dock inte att jag tror att Putin är genomgod. Det finns judiska oligarker bakom kulisserna i Ryssland också och att därför hoppas att Putin skulle ge oss européer vår ultimata frihet är oerhört naivt. Faktum är att ingen kommer att ge oss frihet – istället måste vi själva kämpa för den!

Bland de ukrainska nationalisterna finns där helt säkert bra element, men tråkigt nog har många av dem blivit vilseledda eller köpta av sionister i väst. Främst är det sorgligt att se hur konflikten i Ukraina utnyttjats av sionister för att få vita nationalister att kriga mot varandra. Istället för att skjuta på en rysk eller ukrainsk broder borde de enas och rikta sina vapen mot de som drar i trådarna.

I Portugal har de nordiska länderna länge setts som extremt framgångsrika både vad gäller samhällsuppbyggnad och ekonomi. En vacker plats på jorden där fattigdom knappt existerar, där folk uppför sig korrekt och arbetar hårt och där kvinnorna är otroligt vackra. (Skratt)

Men, nu för tiden ses också nordborna som motsatsen till sin vikingaförfäder; de allra mest ”toleranta”, undergivna, främlingsälskande och ”progressiva” folken i hela västvärlden, ja rent av arketypen av Nietzsches ”slavmoral”. Hur kunde det bli så här? Hur kunde ett så framgångsrikt, produktivt, välorganiserat och intelligent folk komma att bli så här självdestruktivt och kulturellt degraderat? Hyser inte svenskar generellt någon som helst kärlek till sitt eget folk, vad dessa skapat och skönheten i sin egen identitet?

Faktum är att dessa två motsatser du refererar till är väldigt nära sammanlänkade med varandra. De nordiska länderna hade inte varit där de är (eller kanske där de var) om det inte vore för det nordiska folkets rasliga egenskaper. Altruism, gemenskap, naivt förtroende för sin nästa och för sina auktoriteter och lojalitet finns i vårt blod. I vårt DNA.

Detta har för det första gjort att sionisterna verkligen valt att fokusera på vårt folk med sin propaganda eftersom de är oerhört rädda för att vi skulle resa oss mot dem. Att segra genom att splittra oss har blivit än mer prioriterat i Norden än i många andra länder.

För det andra har våra rasliga egenskaper utnyttjats i fiendens propaganda. Att hysa ett naivt förtroende för sin nästa och sina auktoriteter, och därigenom även för media, är verkligen beundransvärda egenskaper i ett sunt samhälle, men när fienden har infiltrerat regeringen och tagit kontroll över median är det istället riktigt dåliga och rentav farliga egenskaper.

Svenskar älskar helt enkelt inte sitt folk eller land eftersom skolor, media, politiker och kulturpersonligheter i århundraden (för detta började redan med kristnandet av de nordiska länderna) har skrikit ut hur dåligt det är att älska dig själv och dina egna och att du istället ska älska hela världen på samma vis. Att alla människor är lika lite värda och att vi inte har någon rätt att vara mer lyckliga eller framgångsrika än någon annan.

Självklart är det omöjligt att älska hela världen och detta har istället lett till att vårt folk inte älskar någonting alls. De har förvandlats till zombies som antingen bara bryr sig om sig själva och huruvida de ska köpa den senaste smarttelefonen eller inte, eller så bryr de sig sååå mycket om hela världen – undantaget sitt eget folk.

Vad är dina åsikter om den tekniska utvecklingen kring gen-modifikationer och interaktivt embryo-urval? Något farligt och omoraliskt eller ett verktyg som enkelt och smärtfritt kan användas för att förbättra och säkra folks unika genpool?

Speciellt med anledning av de krafter som idag styr världen är jag mycket orolig för den här ”utvecklingen”. Vi måste vara väldigt försiktiga när det kommer till att manipulera naturens skapelser. Jag tror annars att naturen kommer slå tillbaka och straffa dessa försök att leka gud genom exempelvis naturkatastrofer och sjukdomar.

I framtidens fria nationella stater är det en något annorlunda fråga dock. Självklart ska vi vara försiktiga med att försöka manipulera naturen även då och aldrig någonsin skapa möjligheter för designade bebisar och liknande, men däremot lägga resurser på eugenik och forskning för att komma bort från vissa ärftliga sjukdomar och liknande.

Hur ses Portugal och det portugisiska folket, eller för den delen Sydeuropa generellt, bland det nordiska folket?

Jag tror de flesta invånarna i Norden ser på Sydeuropa som ett trevligt semestermål. Varmare länder med trevliga människor som är betydligt mer närstående oss själva än om du exempelvis åker till Afrika eller Asien. Förutom det vet jag inte om det finns så starka åsikter om portugiser eller sydeuropéer. Hett temperament, högljudda och mer sociala i jämförelse med nordbor kanske? (Skratt)

Tack så mycket för att du ställde upp på denna intervju. Vi hoppas att vi kan utveckla ett samarbete våra organisationer emellan och inspirera varandra. Vi önskar er stor lycka och framgång eftersom en seger för vem som helst av oss nationella européer vore en seger för oss alla. Har du några sista ord som du vill förmedla till det portugisiska folket?

Tack för visat intresse för vår organisation. Jag håller givetvis med dig kring att vem som helst av oss som når framgång kommer vara gynnsamt för oss båda!

Till det portugisiska folket vill jag säga samma sak som jag gör till de nordiska folken; Räta på ryggen och stå upp för er själva – låt inte våra folks fiender avancera utan motstånd. Ära era förfäder och höj svärdet för kommande generationer. Allt som byggts upp under tusentals år är just nu på väg att utplånas. Det är upp till dig nu. Tro inte på de defaitistiska lögnerna – tillsammans kan vi göra skillnad och förändra vårt öde!


  • Publicerad:
    2017-08-05 22:34