SJUKVÅRDEN. Sjukvårdspersonal måste använda en stor del av sin arbetstid åt att utbilda extrainsatt personal som har otillräckliga kunskaper.

Genrebild. Foto: Pxhere (CC Public Domain).

Hedda Pålsdotter har arbetat som sjuksköterska i bara ett och ett halvt år, men har redan märkt hur en stor del av hennes arbetstid går åt att förklara för okunnig inhyrd personal som saknar viktiga kunskaper och som dessutom hela tiden byts ut.

I många fall blir extrapersonalen som är tänkt att avlasta ordinaire personal istället en belastning.

— De har inte hört talas om vissa maskiner och så måste man ta sig tid att visa hur de fungerar och det är det som också tar tid, säger Hedda Pålsdotter.

I många fall har det dessutom visat sig att hyrpersonalen varit helt olämplig. Det har inträffat att läkare som stoppats och anmälts som misstänkta patientfaror eller rentav dömts för brott avskedats, men att de sedan kunnat fortsätta att arbeta via hyrbolag.

I Blekinge berättas om en läkare, som på grund av att han lämnat felaktiga cancerbesked fick sluta sitt arbete på en vårdcentral, kunde fortsätta att arbeta som inhyrd läkare på en annan vårdcentral.

Källa:
Sjuksköterskan Hedda: ”Man måste ägna mycket tid åt att lära upp hyrpersonalen”


  • Publicerad:
    2020-01-02 10:50