POLITIK Varför importera ”genier” och välutbildat folk när vi kan skapa dem själva?

— Vi behöver genierna, vi behöver de välutbildade människorna som kommer hit.

Så kan det låta från partierna i riksdagen. Det enda som skiljer dem åt är att de borgerliga fokuserar mer i termer av arbetskraftsinvandring medan socialist-marxisterna främst fokuserar på migranter från Afrika och Mellanöstern. De påstår att det finns ett behov, men varför finns det ett behov överhuvudtaget?

Samtliga riksdagspartier tror på att människan föds som ett blankt papper som sedan fylls med kunskap och kultur som formar deras personlighet. Jag anser också att Sverigedemokraterna tillhör den här gruppen för de sparkar ut personer från partiet som lägger fram bevisad forskning på skillnader i IQ mellan raserna. Men om man verkligen tror på att människan föds som ett ”blankt papper” då måste också slutsatsen bli att den förda politiken totalt misslyckats med att skapa genier och en högre andel intelligenta och välutbildade personer trots att de demokratiska socialliberalerna har haft makten i runt 100 år. Under den här tiden har de misslyckats med att göra befolkningen till genier, ingen borde vara dum eller korkad om alla har samma medfödda potential till genialitet. Idag känns det snarare som att vi har dumma och korkade svenskar i ett överflöd. Det måste tilläggas att många svenskar för 100 år sedan hade en rasligt synsätt och Socialdemokratin, Centerpartiet samt Sverigedemokraterna i synnerhet. Men de var inte tillräckligt hängivna detta och övergav det här tankesättet till slut.

Men är inte detta prat om kompetens, genier, och välutbildade argument för något annat? Jo, till viss del stämmer det, att de borgerliga partierna vill ta in billig utbildad arbetskraft samt invandrade människor som knäcker fackföreningarna och välfärdssamhället. Socialist-marxisterna i sin tur vill ta in nya människor som röstar på dem, de tror också ideologiskt i högre grad på den hjärntvättade idén om ”allas lika värde”. Sverige har fortfarande genier, det skapas sådana även i det här samhället genom barnfödsel och de står sig bra internationellt, men hur kommer detta att se ut om 50 år? Behovet av att hävda sig och vinna ny mark internationellt kräver mer välutbildat kompetent folk, de svenska partierna och USA har valt att importera detta behov i tron att dessa människor är likadana som oss.

Hade vi kunnat ha mer intelligenta människor och genier om vi haft en annan politik?

Innan jag svarar på frågan vill jag bara göra ett konstaterande, jag tror inte en nation eller ett folk bara kan ha välutbildade människor som alla går på högskola, tvärtom, jag tror att en andel av människorna måste ha andra färdigheter. Tänk på hur ett myrsamhälle eller ett bisamhälle fungerar; några måste vara starka soldater, andra måste vara arbetare och några måste ta hand om den intellektuella biten. För att svara på frågan måste vi därför ta oss till pudelns kärna, föds människor som blanka papper? Jag säger absolut nej, och vissa politiker och forskare vet om detta, men den ideologiska hjärntvätten är för omfattande för att detta skall bli till en sanning. Skulle någon mot förmodan säga det kommer de politiskt och socialt attackeras för att totalt berövas sin auktoritet, nobelpristagaren James Watson är ett väldigt bra exempel. Därför använder politikerna en retorik som numera känns som en plattityd. ”Vi måste utbilda fler på universiteten och högskolorna.”

Verkligheten hinner ändå ikapp dessa demagoger, resultaten finns inte där, vad skall man då göra? Man kan underkänna människorna, men det ser inte snyggt ut politiskt att många underkänns. Eller så kan man sänka kraven för att bättra på resultaten, de underkända eleverna eller de som känner att de ligger på gränsen kommer att bejaka detta för egen personlig vinning. Samhället och politikerna har valt det sistnämnda alternativet. Anledningen till att resultaten inte finns där är för att det inte finns en tillräckligt hög mänsklig potential och en förslappning i kulturen där man låter ungdomarna ställa krav. Vilket gör att de inte får en tillräckligt hög disciplin.

Tittar vi på normalfördelningen för människors IQ så ser vi att endast en del har potentialen för högre studier, att slänga en massa utbildning på en korkad individ eller en grupp korkade individer är som att försöka lära ut saker till en apa, visst de lär sig mer och mer men de når aldrig upp till potentialen hos de flesta människor. Det är alltså ett enormt resursslöseri att samhället vill att ”alla” eller många skall ha en hög utbildning. Det är till och med onödigt för en inte obetydlig del av befolkningen att gå på gymnasiet.

Hur hade vi gjort för att skapa dessa genier?

Eftersom IQ är ärftligt så är svaret ganska enkelt, få intelligenta människor att skaffa fler barn och skapa en miljö där dessa egenskaper lyfts fram. Om ett intelligent par bara skaffar två barn så blir resultatet som allra bäst att dessa två barn kan ersätta föräldrarna. Skaffar de åtta barn så ökar chanserna betydligt att man får ett överskott. Om fler går med på en politik där fler intelligenta par föder många barn i flera generationer så kommer vi skapa en högre mänsklig potential långsiktigt. Förhoppningsvis får vi då fler intelligenta människor procentuellt inom befolkningen. Vi kan öka på det här ytterliga genom att inte låta fel sorts människor skaffa barn, något som jag anser vara absolut nödvändigt i varje form av samhälle där det finns ett välfärdssystem.

Det som står i vägen för sådan här politik är dagens ofta feministiska och liberala politik. Som sätter kvinnor i arbete, speciellt de intelligenta, istället för att de ges förutsättningar för att föda många barn. Detta måste bekämpas socialt och politiskt. Men den kvinnliga möjligheten till arbete behöver inte alltid vara begränsad, efter att man har skapat överskottet så är det möjligt att ändra om i politiken så man kan utnyttja det överskott av intelligenta kvinnor som man skapat i folket till att bli en del av arbetsstyrkan om de nu känner att de vill ha ett arbete. Oavsett så måste ändå vägen vara mot ett högre tillstånd och för det krävs att intelligenta kvinnor, män och samhället anpassar sig för en större familjebildning för dessa och för andra grupper i samhället som vi anser skapar ett bättre samhälle.