YTTRANDEFRIHET. Bloggerskan Helena Edlund trakasseras av Skatteverket som vill driva in skatt på frivilliga Swish-gåvor som hon fått av sina läsare. Hon misstänker att syftet egentligen är att skapa ett prejudikat för att försvåra för regimkritiska bloggare och medborgarjournalister att utöva sin verksamhet.

Helena Edlund. Foto: Twitter.

I september uppmärksammade Nordfront Skatteverkets trakasserier av prästen och bloggerskan Helena Edlund.

I ett försök som tycktes vara ämnat att skapa prejudikat för att begränsa regimkritiska bloggares och medborgarjournalisters möjlighet att ta emot bidrag – och på så sätt försvåra för dem att utöva sin verksamhet – startade Skatteverket i juni förra året en retroaktiv ”granskning” av bloggerskans ekonomi.

Syftet med granskningen var att fastställa om gåvorna hon mottagit via Swish kunde anses vara skattepliktig inkomst. Hon instruerades att förklara 1 500 transaktioner mer än två år tillbaka i tiden och i detalj redogöra för varje enskild insättning.

I ett nytt blogginlägg berättar Edlund om de senaste turerna med Skatteverket.

Beslutet från Skatteverket – ville ha 300 000 kronor

I slutet av oktober meddelade Skatteverket sitt beslut. Helena Edlund ålades att betala in ytterligare 307 368 kronor i skatt för inkomståren 2017 och 2018. Om inte pengarna fanns på Skatteverkets konto senast den 12 november skulle skulden gå till kronofogden.

Beloppet som Skatteverket ville ha från Edlund är mer än hennes hela årslön efter skatt. Och de donationer hon mottagit är inte i närheten av Skatteverkets fantasisumma.

Det kommer att bli intressanta tolv dagars färd mot ekonomisk ruin. Ty mot Skatteverket står sig svensken maktlös”, skrev hon i blogginlägget.

Edlund saknade inkomst under åren som Skatteverket kräver hundratusentals kronor i skatt för

Edlund drev under de år som Skatteverket vill ha extra skatt för, 2017 och 2018, en kostsam juridisk process mot sin före detta arbetsgivare Svenska Kyrkan – efter att hon avskedats för att ha grundat Facebookgruppen Mitt Kors. Gruppen startades för att visa solidaritet med förföljda kristna.

Utöver advokaten – vars timlön på 3 600 kr plus moms hon fick bekosta själv eftersom facket Kyrk-A inte ville driva hennes fall – hade hon andra stora utgifter.

Hon skulle betala 19 000 kronor i månadshyra för den bostad hon hyrde från Svenska kyrkan, sätta mat på bordet, betala tillbaka lån och yngste sonens umgängesresor mellan Stockholm och Malmö som uppgick till över 40 000 kronor.

Hon hade ingen ersättning från a-kassan eftersom hon låg i en arbetsrättslig tvist och det enligt lag var arbetsgivaren som skulle betala ut hennes lön under den tiden. Detta valde dock församlingen att strunta i.

Skatteverket fattar exakt vilka beslut de vill”

Edlund klarade sig genom denna tid med hjälp av lån, av omsorg från vänliga människor och med hjälp av en crowdfunding som en vän startade för att täcka delar av advokatkostnaderna.

Skatteverket bestämde att allt skulle anses som beskattningsbar inkomst – trots att gåvoskatten är avskaffad och lån inte ska beskattas. ”Skatteverket kan nämligen fatta exakt vilka beslut det vill. Om SKV:s beslut är förenligt med svensk lag prövas först när/om beslutet överklagas till förvaltningsrätten”, skriver Edlund.

Även om hon bestämmer sig för att överklaga måste pengarna ändå in på Skatteverkets konto, annars överlämnas ärendet till kronofogden.

Ironiskt nog är beloppet som Skatteverket kräver Edlund på förmodligen mindre än vad Skatteverket med sina skatteavlönade jurister lagt ner på att utföra granskningen. Edlund misstänker därför att syftet med granskningen egentligen handlar om något annat, nämligen om att få till ett prejudikat.

Det handlar om yttrandefriheten

Om Edlund inte överklagar får Skatteverket ett prejudikat som innebär att bloggare undantas från rätten till skattefria gåvor, att bloggare kan beskattas för samtliga insättningar på sina bankkonton – även sådant som privata lån, privata gåvor, egna insättningar, återbetalningar och returer från butiker – och att Skatteverket kan driva in skatt för gåvor, donationer och insättningar från flera år tillbaka i tiden.

Ytterst handlar allt om yttrandefrihetens vara eller inte vara. Om systemet i form av Skattemyndighetens myndighetsaktivister ska avgöra vilka bloggare som får ta emot skattefria gåvor och vilka som ska beskattas, kommer systemet att triumfera och det fria ordet att förgås.

Edlund som är ensamstående mamma har ingen ekonomisk möjlighet att bekosta och driva en överklagandeprocess. Hon har heller inte längre möjlighet att ta emot Swish-donationer då gåvorna i så fall blir skattepliktiga.

Insamlingskonto för att hjälpa till med överklagan

För att hjälpa Edlund har dock juristen Lars Hässler startat ett insamlingskonto i Skandiabanken med kontonummer 9150-664 077-1, dit pengar kan överföras av de som vill hjälpa Edlund att bekosta både Skatteverkets fantasisumma och en överklagan.

Hässler tar även emot Swish-donationer på 070-72 96 482.

 


  • Publicerad:
    2020-11-19 23:45