MÅNGKULTUREN. En gymnasieskola i Märsta ska utrustas med passerspärrar, liknande de som används på tunnelbanestationer och i offentliga lokaler. 

Foto: Automatic Systems (CC BY 2.0)

Arlandagymnasiet och Arlanda Komvux i Märsta ska inför nästa läsår införa passerkort. Korten ska användas av skoleleverna för att kunna ta sig igenom de nya passerspärrar som ska byggas i anslutning till skolorna innanför Kunskapens hus huvudentré. Systemet ska tas i drift i augusti 2019 och den beräknade kostnaden för spärrgrindarna är 900 000 kronor.

Eftersom skolan ligger i Kunskapens hus i centrala Märsta används byggnaden både av skolan och av andra aktörer som har förlagt sin verksamhet dit. Det är för att försöka ”öka tryggheten” som Sigtuna kommun på detta sätt försöker stoppa obehörigas möjligheter att ta sig in till skolans del i byggnaden.

— Vi vet att det rör sig mycket folk i skollokalerna som inte är behöriga att vara där. Det här kan vara ett sätt att öka tryggheten och studieron för eleverna, sade utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mattias Asker (M) när förslaget presenterades, enligt Upsala Nya Tidning. Tidningen rapporterar inte närmare om vad det beror på att dessa trygghetsskapande åtgärder nu har blivit viktiga att genomföra.

Källa:
Märstaskola får passerspärrar


  • Publicerad:
    2018-09-27 17:55