INRIKES. På en bal i våras blev en 19-årig elev utnämnd till ”årets fuckgirl” och fick gå upp på scenen och ta emot ett pris framför hela skolan. Nu åtalas en jämnårig man för händelsen.

Den 12 maj tidigare i år var cirka 400 skolelever samlade i en lokal för en skolbal i Västra hamnen i Malmö. På plats ska det ha befunnit sig blivande studenter, lärare samt andra myndiga elever, alla från ett gymnasium i Trelleborg.

Under balen delades ett tiotal utmärkelser ut, alla med tillhörande nomineringar som lästes upp inför publiken. Alla vinnarna kallades även upp på scenen för att ta emot sina pris.

De sista två kategorierna ska dock ha varit något grövre än de andra, där två elever ska ha utnämnts till ”årets fuckgirl” respektive ”årets fuckboy”.

Den 19-årige mannen som läst upp vinnarna hade pekat ut den jämnåriga kvinna som utnämndes till ”årets fuckgirl” som bland annat klandervärd i sitt levnadssätt. På scenen fick den ”vinnande” kvinnan ta emot en så kallad utmärkelse som hängdes på henne. Själva motiveringen ska ha överräckts inramad och klar.

Rektorn valde omgående efter händelsen att dra i gång en internutredning och därefter göra en polisanmälan. Enligt rektorn skyllde dock alla på alla och den som läste upp motiveringen blev till sist den som blev ansvarig.

Brottet har bedömts som grovt eftersom särskilt integritetskränkande uppgifter av sexuell art spreds inför både skolkamrater och lärare på en skolbal.

Den åtalade mannen har erkänt de faktiska omständigheterna, men ska ha nekat till brott i förhör. Mannen skyller även på att han var alkoholpåverkad och inte tänkte på vilken verkan det skulle få på den så kallade vinnaren.

Eleven som utnämndes till ”årets fuckboy” har önskat att inte på något sätt medverka i internutredningen. Han ska istället tvärtom ha varit mycket stolt över sin utmärkelse.

Källa:
Utnämnde skolkamrat till ”årets fuckgirl” på balen – ställs inför rätta


  • Publicerad:
    2018-10-22 18:45