LUDVIKA. Svenska kyrkan skulle intervjua Motståndsrörelsens Pär Öberg men efter kritik från bland andra Vänsterpartiets Lars Handegard väljer man nu från kyrkans sida att inte intervjua Öberg eller de andra partierna.

Nordfront kunde under måndagen rapportera om hur Svenska kyrkan skulle intervjua alla partier som ställer upp i kommunvalet i Ludvika och att de skulle intervjua partiernas förstanamn på vallistorna och således skulle även Pär Öberg intervjuas för Nordiska motståndsrörelsens räkning.

Utöver allmänintresset var det ett ställningstagande från kyrkans sida att alla skulle behandlas lika och förutom Motståndsrörelsen så skulle även Kommunistiska partiet intervjuas.

— Ska vi stå för allas lika värde ska vi göra det fullt ut, sa Daniel Jansson Brask till den kristna tidningen Dagen.

Beslutet att låta bland andra Öberg medverka i intervjuserien fick Vänsterpartiets Lars Handegard att bojkotta intervjuserien på grund av att Motståndsrörelsen skulle tillåtas komma till tals, vilket enligt honom vore ett oacceptabelt ”normaliserande” av en ”terrororganisation”.

Utöver Handegards kritik menade Jansson Brask att responsen i övrigt varit väldigt positiv. Trots detta har nu kyrkan valt att avbryta intervjuserien och inga intervjuer kommer att visas. På kyrkans hemsida skriver Ludvikas kyrkoherde Gunnar Persson följande:

Den politiska kartan i vår kommun rymmer partier som inte på något sätt delar Svenska kyrkans värderingar eller de demokratiska grundvalar som vårt samhälle vilar på. Ändå tog jag som kyrkoherde beslutet att alla partier skulle intervjuas. I efterhand har jag insett att beslutet var ogenomtänkt. Vi vill inte ge dessa typer av partier en möjlighet att föra fram sitt budskap i våra kanaler.

Avslutningsvis skriver Persson:

I Ludvika församling står vi upp för varje människas lika värde, och det kommer vi att fortsätta göra. Tillsammans vill vi fortsätta verka för ett Ludvika där vi ser på varandra som människor.

När Nordfronts journalist kontaktar Svenska kyrkans församling i Ludvika för att ställa frågor kring intervjuserien och för att få svar på vilka kyrkan anser faller under begreppet ”allas lika värde” vill kyrkan inte svara på det utan hänvisar till det pressmeddelade som publicerades på kyrkans hemsida under tisdagsförmiddagen.

Nordfront kontaktade även Pär Öberg för att höra vad han har att säga angående kyrkans pudlande. Öberg kände inte till att intervjuserien hade avslutats men säger att en av kyrkans representanter ringde under måndagen och var tvungen att ställa in intervjun på grund av ”sjukdom” – en timme innan intervjun skulle genomföras.

Hej Pär! Vad har du för kommentar gällande Svenska kyrkans agerande i det här fallet?

Man kan väl först och främst säga att det var helt väntat. Så mycket för ”allas lika värde”. Det är bara floskler och jag är besviken på att de är så fega. Luther skulle skämmas över dessa halvfigurer till företrädare för den protestantiska kyrkan. Luther vågade i alla fall ifrågasätta överhögheten, alltså globalisterna. Kyrkan idag springer överhöghetens ärenden.

Vad tänker du göra med den tiden du hade tänkt att lägga på intervjun med kyrkan?

— Jag ska sätta mig och läsa Luthers bok ”Judarna och deras lögner”.

Nordfront tackar Pär Öberg för att hans svar.

Källa:
Intervjuserien Kyrksnack kommer att avslutas och inga intervjuer kommer att visas.


  • Publicerad:
    2018-06-12 12:05