POLITIK Socialdemokraterna sålde egna lotter till fattigpensionärer, och andra som har skral ekonomi, på kredit. Sedan skickade man krav till kronofogden om personerna inte kunde betala. Nu tänker regeringen sätta stopp för lotteriernas skatteundantag.

I ett beslut som sätter punkt för årtionden av förmåner och monopolliknande privilegier för Socialdemokraterna har regeringspartierna och Sverigedemokraterna enats om att begränsa den särskilda gräddfilen som möjliggjort partiets dominans inom lotteriverksamhet. Beslutet kommer efter avslöjanden om oetiska försäljningsmetoder riktade mot ekonomiskt utsatta grupper.

Förslaget har stött på motstånd från Socialdemokraterna, vilka hävdar att det är ett försök att kväsa oppositionen. Men enligt Tobias Andersson från Sverigedemokraterna är syftet att minska Socialdemokraternas ekonomiska fördelar som ett resultat av deras långa maktinnehav.

Regeringens utredare har föreslagit att ta bort undantagen för Socialdemokraternas lotteriverksamhet.

Socialdemokraterna har tjänat över 40 miljoner kronor på lotteriverksamhet. Enligt regeringen skulle detta belopp halveras om partiet tvingades betala skatt som alla andra aktörer.

Remissrundan för det föreslagna beslutet pågår till augusti, varefter regeringen planerar att lägga fram en proposition för riksdagen nästa vår.

Socialdemokraterna hotar med motåtgärder om förslaget går igenom, på vilket sätt är fortfarande oklart.