INRIKES Vissa frikyrkor erbjuder omvändelseterapi till homosexuella medlemmar. Men detta vill Socialdemokraterna förbjuda, och jämför det hela med förtryck.

— Det får inte råda något tvivel om att all form av hedersrelaterat förtryck i Sverige är oacceptabelt.

Detta säger Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i riksdagens justitieutskott, till SVT Nyheter och syftar på medieuppgifterna om att vissa frikyrkor erbjuden omvändelseterapi till homosexuella medlemmar.

Enligt en motion från Socialdemokraterna måste detta förbjudas.

Liberalerna är positiva till motionen, men anser samtidigt att ett förbud mot omvändelseterapi redan borde ha funnits.

Arman Teimouri (L) säger till SVT att de välkomnar att Socialdemokraterna har kommit till insikten att det här är ett problem i samhället. Men han säger också att så länge regeringen inte agerar i frågan är det inte till något större stöd för de som faktiskt utsätts.