VÄNSTEREXTREMISM Sofie Selmqvist undvek sin egen rättegång, döms nu att betala vite och kallas till ny rättegång i december. Alla hennes målkamrater blev dessutom dömda för penningtvättsbrottet som de var åtalade för.

Den vänsterextrema och AFA-kopplade trebarnsmamman Sofie Selmqvist (891223-2447) skulle i början av maj infinna sig på rättegång i Stockholms tingsrätt, efter att ha åtalats för penningtvättbrott. Likt många andra vänsterextremister höll hon sig dock borta från sin egen rättegång för att fördröja processen och försvåra rättsväsendets arbete.

Selmqvist officiella förklaring var att det var viktigare att gå till tandläkaren med sin son än att gå på denna rättegång och förklara varför 170 000 kr hamnade på hennes konto efter att en man som jobbar med ekonomi åt olika företag och föreningar hade utsatts för ett bankbedrägeri. Tingsrätten accepterade dock inte den undanflykten och dömde henne att betala vite på 4000 kr för att ha trotsat kallelsen.

Nytt datum för Selmqvists rättegång är den 6 december i år.

Alla målkamrater dömdes för brott

Även Dragana Doroski (891012-7888), som var en av de medåtalade, uteblev från rättegången och dömdes till 8000 kr i vite. Anne Thuresson (610206-9348) dök inte heller upp i domstolen och skyllde detta på sjukdom, men kunde i sista minuten medverka hemifrån via videolänk.

Trots dessa problem genomfördes rättegången mot alla åtalade personer utom Selmqvist, då domstolen ansåg att hon till skillnad från Doroski måste höras under rättegången. Detta eftersom att Selmqvist i polisförhör hade svarat ”ingen kommentar” på alla frågor, medan Doroski sedan tidigare klargjort sin inställning genom att i förhör neka till brott och förklara vad hon menar har hänt.

Samtliga fyra åtalade personer utöver Selmqvist dömdes till penningtvättbrott. Alla dömdes till villkorlig dom och tre av dem fick dessutom dagsböter. Därutöver ska de dömda även betala skadestånd på de summor pengar som de förskingrat samt ränta till Årsta Förvaltning Aktiebolag, Vallgatans Samfällighetsförening och företaget Bio-Cide Scandinavia, vilka var de aktörer som blev lurade på pengar av dessa bedragare.

Saftigt skadestånd att vänta

Penningtvätt av normalgraden kan ge upp till två års fängelse, men sett till att Selmqvists målkamrater fick villkorlig dom och att hon själv sedan tidigare bara är dömd för narkotikabrott bör även hon få villkorlig dom eller ett relativt kort fängelsestraff.

Selmqvist är dock den person som hanterat mest pengar och bör därmed få hårdast straff och mest böter. Ser man dessutom till det faktum att de tre personer hon förde vidare pengar till bara dömts till sammanlagt cirka 49 000 kr i skadestånd bör det vara runt 121 000 kr kvar i skadestånd och ränta för Selmqvist att betala när hon själv döms. Sett till bevisningen och domarna mot de andra personerna i målet är det i princip garanterat att Selmqvist kommer bli dömd för penningtvättbrott.

Pekas ut som vänsterextremist av Säpo

När åtalet väcktes förra året genomförde Kriminalvården en personutredning av Selmqvist, även i det fallet höll hon sig undan och uteblev från det möte som myndigheten hade kallat henne till. Kriminalvården konstaterade i alla fall att Selmqvist är olämplig för frivårdspåföljd eftersom Säkerhetspolisen bekräftat att hon är aktiv i den våldsbejakande vänstextrema rörelsen i Sverige:

Bedöms hon skyldig för aktuell brottsmisstanke tyder det på kontakt med andra som stödjer kriminella handlingar då det finns målskamrater. Hon har dessutom då återfallit i gränsöverskridande beteende.

Inför det tidigare yttrandet lämnade säkerhetspolisen information att Selmqvist har engagemang i den våldsbejakande vänsterextrema miljön i Sverige som ägnar sig åt brottslig verksamhet.

Utifrån informationen ovan från säkerhetspolisen saknas det förutsättningar för en frivårdspåföljd, inbegripet samhällstjänst och så kallad kontraktsvård.

Enligt personutredningen var Selmqvist sjukskriven väldigt mycket förra året och fick utöver barnbidraget även bostadsbidrag, trots att hon i en tidigare personutredning uppgett att hon har ett arbete. Hennes årsinkomst förra året landade på 281 400 kr.

Vänsterextremister förvarade skjutvapen i hennes förråd

2022 hamnade Selmqvist i det mediala rampljuset efter att polisen hittat en pistol i hennes förråd. Pistolen tillhörde det vänsterextrema terrornätverket AFA. På vapnet fanns DNA från Ates Ramiz Sengüler (890815-0298), en AFA-aktivist som enligt en Säpo-rapport varit aktiv i den vänsterextrema rörelsen sedan åtminstone 2009 och bland annat är dömd för våldsamt upplopp, våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Det var även Ramiz Sengüler som 2018 blev misshandlad med kofot av två okända antagonister och i samband med det grät och bedyrade att han inte längre var med i AFA.

Sofie Selmqvist gömmer sig för kameror på sin rättegång.

Selmqvist åtalades för grovt vapenbrott men friades då AFA-ledaren Joel Bjurströmer Almgren (790118-9378) påstod att det var hans pistol och att han hade gömt den i Selmqvists förråd utan att informera henne om det.

Under polisutredningen mot Selmqvist hittades AFA-propaganda i hennes bostad och hon har observerats på vänsterextrema demonstrationer.

Källa:
B 18243-22 (Stockholms tr)