VÄNSTEREXTREMISM Djungel-Joels vän är nu misstänkt för penningtvättsbrott och har fått nästan 20 000 kr beslagtaget av polisen.

Förra året blev vänsterextremisten Sofie Selmqvist (891223-2447) åtalad för grovt vapenbrott då polisen hittat en pistol i hennes källarförråd. Tack vare att den ökände och grovt kriminelle vänsterextremisten Joel Bjurströmer Almgren (790118-9378) tog på sig innehavet och vittnade om att han gömt vapnet i Selmqvists förråd utan att hon visste om det friades Selmqvist för brottet, trots att åklagaren menade att de båda borde dömas för vapenbrottet.

Istället blev Selmqvist endast dömd för narkotikabrott då hon haft en narkotikaklassad tablett på sig medan Bjurströmer Almgren, även känd som Djungel-Joel, kom att dömas till två års fängelse för vapenbrott.

Under rättegången var Selmqvist väldigt fåordig och beklagade sig över att hon på grund av åtalet blivit journalistiskt granskad av Nordfront och andra medier. Bjurströmer Almgren var dock mer pratsam i sitt förhör och bekräftade att han och Selmqvist är goda vänner. Selmqvist syntes också på en vänsterextrem demonstration den 1 maj förra året, vilket var efter att polisen hade hittat vapnet i hennes lägenhet.

Polisen beslagtar Selmqvists pengar i ny brottsutredning

Nordfront kan nu avslöja att Selmqvists problem med rättvisan ännu inte är över. Polisen utreder just nu Selmqvist för penningtvättsbrott och åtal väntas vara väckt till den 10 april i år.

Som ett led i utredningen mot Selmqvist har polisen beslagtagit 18 793 kr från Selmqvists bankkonto på Nordea. Polisen skriver i beslagsprotokollet att de misstänker att Selmqvist fått pengarna på brottslig väg.

Detta ifrågasätts dock av Selmqvist i ett mejl till polismyndigheten:

Hej, jag har fått något brev att om pengar har tagit i beslag från mitt konto. Jag vet inte vad det handlar om men jag behöver mina pengar, det är ju min lön och bidrag (bostadsbidrag, akassa). Så jag vill att beslaget ska hävas.
Mvh Sofie

När beslagsbestridan prövades av Stockholms tingsrätt höll dock domstolen inte med Selmqvist om att pengarna uppenbarligen var lagligt införskaffade genom lön eller a-kassa. Tingsrätten beslutade därför att inte häva beslaget med följande motivering:

Det i beslag tagna pengarna eller motsvarande värde kan skäligen antas vara föremål för brott enligt lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Laga skäl för beslaget föreligger därför. Mot den bakgrunden och då skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Sofie Selmqvist eller något annat motstående intresse ska beslaget fastställas. Utifrån vad som framkommit ska åtal väckas inom två månader.

Då förhandlingen om beslaget fördes bakom stängda dörrar och det ännu råder förundersökningssekretess i väntan på åtal är inget mer känt om hur Selmqvist gjort sig skyldig till penningtvättsbrott. Då svenska staten just nu slår ner på den pro-kurdiska terrorfinansiering som den svenska extremvänstern bedriver skulle det eventuellt kunna ha med det att göra.

Nordfront följer ärendet och återkommer när åtal är väckt.