SPRÅK Den så kallade förortsvenskans ”stötiga rytm” har börjat ta över allt mer när yngre generationer pratar. I framtiden tror språkforskare nu att det är så svenskan kommer att låta.

Det är SVT som intervjuar språkforskaren Nathan Young som har en teori om att svenskan kommer att utvecklas till att bli mer lik den så kallade förortsvenskan, som idag framförallt talas av icke-vita invandrare.

Detta har han kommit fram till genom att studera hur unga människor talar svenska på Youtube. Enligt Young håller den svenska språkmelodin, som är väldigt utpräglad i språket, på att försvinna till förmån för den så kallade staccato-rytmen i förortsvenskan. Då reducerar man skillnaden mellan betonade och obetonade stavelser, vilket gör språket mer ”stötigt”.

— Förortssvenskan, särskilt den mest nutida varianten, har markant lite rytmisk kontrast och står ut eftersom den förväntade melodiska dynamiken saknas, säger han.

Enligt Young betyder inte detta att svenskan är hotad. Tvärtom ser han det som en naturlig utveckling av språket.

— Är en guldkedja ett hot mot en slips eller är Stone Island ett hot mot Acne? Bildade människor gillar inte proletära praktiker. Det är urgammalt, säger han till SVT.

Trots detta anser han det är viktigt att människor från förorten lär sig standardsvenska för att de lättare ska kunna integreras i samhället. Han har nämligen ett teori om att det bara är språket som står mellan en somalier i Rinkeby och högstatusyrken såsom läkare.

— Om man besitter en lågstatussociolekt som förortssvenskan så vore det ytterst gynnsamt att behärska standardspråket vid sidan av. Det är för att ge elever fler möjligheter, påstår Young.