Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Språkforskare: Förortsvenskan kommer ta över språket

Inte alls ett problem enligt språkvetaren ”Urgammalt att bildade människor ogillar proletära praktiker”.

Peter Englund: ”Engelskan gör Sverige dummare”

”Svenskan är utrotningshotad” Språkets ställning diskuteras – inte folkets.

40 skånska skolor har nästan inga elever kvar med svenska som modersmål

SKOLAN I MÅNGKULTUREN. Bristen i svenska skolor på elever med svenska som modersmål är idag ett problem för studieresultaten i samtliga ämnen – för elever med olika bakgrund.

Insändare: Språket är en del i samhällsförfallet

INSÄNDARE. En nationalsocialist reflekterar här över språkets betydelse och hur detta kan utnyttjas av mörka krafter för att söndra och härska, samt hur man kan agera för att våran undergång ska undvikas.