RADIO NORDFRONT. På fredag kommer Radio Nordfront att intervjua Nikolay Eremeev från Ryska Imperiska Rörelsen.

RussiaEmperialMovement

Ryska Imperierörelsens flagga.

På fredag kommer Radio Nordfront att intervjua Nikolay Eremeev, en nationalist från Ryssland, Sankt-Petersburg. Nikolay ingår i utrikesrepresentationen för Ryska Imperiska Rörelsen.

Ryska Imperiska Rörelsen är en rysk nationalistisk organisation som är grundad 2005 med ledaren Stanislav Vorobjev, som Nordfront har tidigare intervjuat. Ryska Imperiska Rörelsen är i dagsläget den enda aktiva nationalistiska organisationen i Ryssland.

Organisationen har besökt Sverige ett flertal gånger för att visa sitt stöd för svenska nationalister. Senaste tillfället då rörelsen besökte Sverige var på Nordendagarna, 2015, då Nordiska Motståndsrörelsen lanserade partiet.

Stanislav Vorobjevs, ledare för Ryska Imperiska Rörelsen höll tal på Nordendagarna 2015.

Stanislav Vorobjev, ledare för Ryska Imperiska Rörelsen höll tal på Nordendagarna 2015.

En rysk delegation i Simferopol i Krim, den 28 februari, 2014, dagen efter att Ryssland annekterat Krim-halvön.

En delegation från Ryska Imperiska Rörelsen i Simferopol i Krim, den 28 februari, 2014, dagen efter att Ryssland annekterat Krim-halvön.

Inför Radio Nordfront-avsnittet har de summerat en beskrivning av sin rörelse:

Rörelsen är skapad och opererar som ett nätverk, och täcker många regioner av historiska Ryssland (Storryssland, Ukraina, Vitryssland, de baltiska staterna, norra Kazakstan) och utomlands.

Ryska Imperiska Rörelsen har tagit solid ställning mot giftet liberalism och demokrati. Rörelsen har även tagit ståndpunkter gällande politiska, moraliska och nationella frågor hos det moderna Ryssland, dess historia och framtid för det ryska folket och den ryska ortodoxa kyrkan. Ryska Imperiska Rörelsen deltar aktivt i landets religiösa, sociala och politiska liv.

Aktiviteter hos Ryska Imperierörelsen:

  • Deltagande i landets politiska och religiösa liv.
  • Agitation och propaganda för rörelsens ideal.
  • Militäridrottsträning.
  • Publicistisk verksamhet inom media och bokförlag.
  • Förbättring av medlemmarnas andliga, fysiska och intellektuella förmåga.

E-posta frågor till radio@nordfront.se eller skriv en kommentar nedan.


  • Publicerad:
    2015-12-08 09:20