INTERVJU. Med anledning av Stanislav Vorobjevs och Ryska Imperierörelsens besök i Sverige passade en av Nordfronts medarbetare på att ställa några frågor till våra ryska kamrater.

2015 Nordendagarna 6

Jag vill börja med att tacka er för ert besök i Sverige. Det var en ära att få träffa kamrater från Ryssland.

Var detta ert första möte med Motståndsrörelsen? Och om så, hur upplevde ni detta? Vilka intryck fick ni av organisationen?

Det är vårt första möte med Motståndsrörelsen. Vi har dock varit i kontakt med Nordfronts journalister sedan flera år tillbaka. Vi vill tacka er för ett vänligt och varmt mottagande. Ni har hängivna aktivister som verkligen brinner för kampen.

Namnet på er organisation, Ryska Imperierörelsen, kan få vissa i väst att tro att ni hyser någon form av imperialistiska visioner, kan du kort beskriva organisationens långsiktiga mål?

Vårt mål är att införa en nationalistisk diktatur som ett övergångsstadie till ett traditionellt ryskt nationellt styrelseskick – en autokratisk monarki.

Hur arbetar er organisation rent konkret för att nå dessa mål?

Vi gör allt vi kan inom Ryska Federationens lagar. Vi har ett eget bokförlag. Vi publicerar böcker, tidningar och tidskrifter. Sedan deltar vi också i, och anordnar egna, politiska aktioner. Det är i synnerhet demonstrationer, processioner, strejker, konferenser och så vidare.

Kan ni berätta lite om hur kampen framskrider i Ryssland, positiva och negativa händelser?

Just nu ökar den nationella rörelsen i Ryssland, vilket också sker i många andra europeiska länder. Anledningen till detta är en sund reaktion på massinvandring. Regeringen i Ryssland för medvetet en politik som innebär ersättning av ursprungsbefolkning med rasfrämlingar. Samtidigt vill staten likna och anpassa sig till trenden av nationellt uppväckande, t.ex. se ut som patrioter medan de desperat kämpar mot nationalisterna. Av de senaste händelsena kan man t.ex. nämna arresteeringen av Nikolai Bondarik, en nationalist från S:t Petersburg, officiellt förbud av NSI (Nationalsocialistiskt Initiativ) samt husrannsakan hos chefredaktören för den välkända nationalistiska hemsidan “Sputnik i Pogrom” (sv. Sputnik och Pogrom). Staten använder sig dagligen av den antiryska ”282”-artikeln i strafflagen (motsvarigheten till ”hets mot folkgrupp”). Trots allt förtryck så ökar intresset för den nationella idén.

Hur ser ni på Ukrainakonflikten?

“Ukrainism” är ondskans främsta vapen för att förstöra allt nationellt i Europa. Kärnan i denna ideologi är de så kallade ”mänskliga rättigheterna”. Ukrainare utgör ingen nation utan en sociopolitisk separatistisk grupp på det ryska imperiets jord.

Har er organisation frivilliga på plats i Ukraina?

Ja, naturligtvis. Vi har skapat ett centrum för utbildning av frivilliga som deltar i den nationella befrielsekampen i Novorossija (Federativa staten ”Nya Ryssland”). Vi har en egen styrka i Novorossija, den heter ”Imperielegionen”.

Hur ser er organisation på den nuvarande regimen i Ryssland och Putin?

Regimen i Ryssland skiljer sig inte så pass mycket från den svenska. Det är en ockupationsstat. Vår inställning till regimen är därför negativ då den är antinationell och antirysk.

Alexander Dugin har hyllats i vissa nationella kretsar i Sverige. Vad tycker ni om honom?

Alexander Dugin står för en internationell stat. Utan tvivel är hans idealstat konservativ och antiamerikansk, men man kan inte kalla det för en nationell stat. Hans idéer är främmande för oss, då Ryska Imperiska Rörelsen är en nationalistisk organisation.

I Sverige har vi en kraftig judisk dominans i massmedia, hur ser ägarsituationen ut för massmedia i Ryssland?

Ryssland befinner sig i en liknande situation. Nästan alla stora medier ägs eller kontrolleras på ett eller annat sätt av judiska oligarker.

Samarbetar er organisation med andra nationalistiska organisationer i Europa?

Vi är öppna för ett samarbete med alla nationalistiska organisationer i Europa. Vi har haft kontakter med NPD (Tysklands nationaldemokratiska parti), polska nationalister, spanska nationalister och italienska nationalister från “Forza Nuova”. Starkaste band har vi med svenska nationalister. Under de senaste 10 åren har vi deltagit två gånger i marscher till minne av Karl XII.

Jag vet inte hur mycket vanligt folk känner till om situationen i Sverige och svensk politik, vad är den allmänna uppfattningen om Sverige hos gemene man i Ryssland?

Det är nödvändigt att dela upp det ryska samhället i två delar:

1. Politiskt passiva majoriteten av ryssar ser Sverige främst som ett stabilt och socialistiskt land, vars kunskap och erfarenhet skulle vara bra att införa i Ryssland.

2. För ryska nationalister är Sverige i första hand vikingarnas epok samt strålande Imperier av Gustav II Adolf och Karl XII. Ryska nationalister ser med fasa att ett sådant vackert land, med en storartad historia och kultur, håller på att långsamt dö ut på grund av massinvandring av rasfrämlingar. Ingen förstår svenskarnas passivitet som leder nationen mot självmord.

Vilken uppfattning har allmänheten i Ryssland om nationalistiska/NS-organisationer i väst?

Gemene man i Ryssland kan inget om nationalister i väst då inget sägs om dem i de officiella medierna.

Har ni några avslutande ord till våra läsare?

Trots fiendens styrka och makt tvivlar vi inte på den kommande segerdagen. Europa är på väg mot en nationalistisk pånyttfödelse.

Hell seger, kamrater!


  • Publicerad:
    2015-10-26 23:00