NATIONALISM. Efter en lång konferens har en ny rörelse där tanken är att nationella och konservativa partier, organisationer och individer ska samarbeta för gemensamma mål bildats. Rörelsens engelska namn är ”The World National-Conservative Movement”.

WNCM

Under december månad har en konferens hållits över internet där nationella och konservativa individer samt representanter för större partier och organisationer deltagit. Konferensens mål var att skapa en världsomspännande nationalkonservativ rörelse, vilket också gjorts.

Den nya rörelsen kallar sig på engelska ”World National-Conservative Movement” och antog under konferensen ett manifest, ett program samt stadgar som styr hur rörelsen fungerar. Vidare bildades ett antal kommittéer som ska arbeta med olika frågor som ideologi, information, manifestationer, juridik, militär och frivillig-verksamhet samt humanitärt arbete.

Följande individer och organisationer ingår i den nya rörelsen:

Jean-Marie Le Pen – Honorary Chairman – France.
Golden Dawn – Greece
National Popular Front (ELAM) – Cyprus
Falanga – Poland
Serbian Action – Serbia
ARMINIUS-Bund – Germany
Action Francies – France
Acción Identitaria – Chile
The People’s Alliance for Democracy – Thailand
Syrian Social Nationalist Party – Syria
Front Nasionaal – South Africa
Bulgarian National Union – Bulgaria
Traditionalist Worker Party – USA
American Freedom Party – USA
American Renaissance – USA
Národní demokracie – Czech Republic
Dr.Tomislav Sunic – Croatia – USA
Serbian Radical Party – Serbia
Dr.Kevin MacDonald – USA
Russian National Cultural Center – Russia
Russian Imperial Movement – Russia
Council of Conservative Citizens – USA
The Movement of Vladimir Monomakh ”Rus” – Luhansk People’s Republic
Destra Sociale – Italy
Society of St John the Goth – USA
Traditio-Еuropa – Spain
Philippine National Front – Philippines
The Union of Orthodox Bannerbearers – Russia
Republican Social Movement – Spain
Association ”Fidelity” – Bulgaria
The national-patriotic movement ”Russian World” – Russia
Generation identity – Switzerland
Generation identity – Canada
MIÉP – Hungarian Justice and Life Party – Hungary
Generation Identity – Germany
Zwart Front – Netherlands
Autonomous Nationalists of Serbia
Movimiento Patriota – Venezuela
Generation identity – South Africa
Euro-Rus – Belgium – Russia
New Resistance – USA – Brazil
Simion Radu (independent activists) – Romania
Ivars Muravskis (independent activists) – Latvia
Eugene Montsalvat (independent activists) – USA
Aleksey Shirokov (independent activists) – Lebanon -Russia

Följande individer ingår i rörelsens råd:

Andreas Sapatis Giallourides (”Golden Dawn” – Greece)
Lazar Milić (”Serbian Action” – Serbia)
Elie Hatem (”Action Francies” – France )
Hassan Sakr (”Syrian Social Nationalist Party” – Syria)
Lenel Cotty Wessels (”Front Nasionaal – South Africa”)
Plamen Dimitrov (”Bulgarian National Union” – Bulgaria)
Matthew Heimbach (”Traditionalist Worker Party” – USA)
Ladislav Zemánek (”National Democracy” – Czech Republic)
Yuri Lubomirski (”Russian National Cultural Center” – Russia)
Nickolas Truschalov (”Russian Imperial Movement” – Russia)
Aurikka Abulencia (”Philippine National Front” – Philippines)
Stephane Dinev (Association ”Fidelity” – Bulgaria )
Quins Wittewel (”Zwart Front” – Netherlands)
Marko B. Gainovich (Autonomous Nationalists of Serbia)
Manuel Aurelio (”Movimiento Patriota” – Venezuela)
Kris Roman (”Euro-Rus” – Belgium -Russia )
Raphael Machado (”New Resistance” – Brazil)
Mike Romano (”Society of St John the Goth” -USA )
Leonid Simonovic-Niksic (”The Union of Orthodox Bannerbearers” – Russia)
Simion Radu (independent activists – Romania)

Kort utdrag ur rörelsens manifest:

When soberly considering the current political situation in the world, the question arises as to why none of the national conservative movements or political parties have come to power recently in their countries?

In the case of even the smallest successes of such a movement in a country, against it are quickly arraigned the forces of globalization, both within the country and without, in terms of money, media, and organization. The power of our enemies lies in their unity and it is necessary for us to use this same tactic. As a response to global challenges, we must reply using global measures.

Between many of us remain many unforgotten historical grievances, religious disagreements, territorial claims and other conflicts. However, in the presence of such serious menaces on the global scale, as a result of which we all suffer, these conflicts are less important to the existence of our nations, cultures and religions.

Victory of the conservative revolution even in one country without fail will provide an example for other countries. For this reason it is necessary to support each other in terms of information and organization. For that purpose it is necessary to form a worldwide national-conservative movement.

I rörelsens program står det vidare att rörelsens mål är att värna nationernas nationella identiteter och intressen samt att rörelsens anhängare ska dela information och kunskap och stödja varandra.

Som ideologisk ambition har rörelsen att ”utveckla en nationalkonservativ doktrin under moderna förhållanden”. Mer praktiskt är målsättningen att bland annat arrangera konferenser, skicka delegationer på nationalistiska tillställningar i olika länder, genomföra gemensamma aktioner i flera länder samtidigt, stödja nationella aktivister som fängslas av systemet samt organisera träningsläger.

Nordiska motståndsrörelsen var inbjuden till konferensen och observerade vad som sades under den. Motståndsrörelsen är öppen för framtida samarbeten men har valt att inte binda upp sig formellt i samarbetet.


  • Publicerad:
    2015-12-29 12:35