INRIKES. Åtta av tio svenskar anser att politiker bli allt mer avskärmade från väljarna och nästan lika många tror att politikerna är mer intresserade av makten än av att lösa problem. Det visar en ny undersökning från Novus.

Enligt en ny undersökning från Novus så framkommer det att 80 procent av svenskarna anser att politiker blir allt mer avskärmade från sina väljare. Nästan lika många, 75 procent, tror också att politikerna är mer intresserade av själva makten än av att lösa problem.

I samma undersökning framkommer det också att bara 49 procent instämmer med påståendet om att politikerna söker makten för att lösa de problem som finns i samhället. På samma fråga svarade 45 procent att det inte instämde.

En annan intressant frågeställning som togs upp var ifall politikerna lyssnar till väljarna. Där svarade endast 38 procent att de instämde medan 61 procent svarade att de inte höll med.

Källa:
Novus: 80% håller med om att politikerna blir mer avskärmade från väljarna.


  • Publicerad:
    2017-02-12 21:50