OPINION. Enligt en undersökning där man frågat invånarna i olika länder hur de uppfattar den politiska vinklingen i media har den svenska befolkningen utsett svensk media till den mest vänstervridna.

Det är marknadsundersökningsföretaget Yougov som undersökt hur man i olika länder uppfattar medias politiska tillhörighet. Enligt de svenskar som tillfrågats anses Sveriges media vara extremt vänstervriden och något man även är i jämförelse med de sju andra länderna som undersöktes.

I motsats till Sverige så ansåg britterna att media i Storbritannien istället var högervriden. Danmark var det land som av befolkningen ansågs ha mest neutral media. Även Tyskland, Frankrike, Norge och Finland deltog i undersökningen.

Källa:
British press ‘most right-wing’ in Europe


  • Publicerad:
    2017-02-20 19:20