SVERIGE. Den svenska staten har genom Arbetsgivarverket sagt upp det gamla pensionsavtalet för alla statsanställda. Detta utan att ha förhandlat fram ett nytt avtal för poliser och officerare.

Att arbeta åt den folkfientliga regimen i Sverige kan vara en otacksam uppgift. Efter att ha förhandlat om ett nytt pensionsavtal sedan 2013 kom Arbetsgivarverket som företräder staten överens med ett antal fackförbund som företräder statsanställda om ett nytt avtal tidigare i år.

Den fackliga samarbetsorganisationen OFR/S,P,O som bland annat företräder poliser och officerare, valde dock att inte gå med på det nya avtalet då man tyckte att avtalet som erbjöds hade stora brister. Trots att man inte kommit överens om ett nytt pensionsavtal väljer nu staten att riva upp pensionsavtalet för dessa två grupper.

— Det här drabbar 100 000 anställda, påpekar Nicklas Schöld, som är officerare vid Skaraborgs regemente P4.

Staten och Arbetsgivarverket vill bland annat höja pensionsåldern och inte sänka åldersgränsen för när officerare börjar tjäna in tjänstepension. Skaraborgs läns tidning skriver följande:

Tidigare har gränsen satts vid 27 år. Det fungerade bra när systemet omfattade officerare som först gjorde sin värnplikt och sedan var färdigutbildade runt 23-25 år, men nu anställs även soldaterna och många kommer in redan vid 18 års ålder. Det dröjer alltså nästan tio år innan de börjar tjäna in tjänstepension.

Arbetsgivarverket menar att om man inte kommer överens med OFR/S,P,O om ett nytt pensionsavtal innan årsskiftet så kommer deras medlemmar tvingas gå med på samma pensionsavtal som andra fackförbund som Saco-S och Seko gått med på.

Källa:
Pensionsavtal för statsanställda sägs upp


  • Publicerad:
    2015-09-25 18:05