FOLKUTBYTET. Ett statligt finansierat tyskt utbildningscenter håller kurser för invandrade män från tredje världen. Syftet med kurserna är att lära dem hur man raggar upp tyska kvinnor.

Det är utbildningscentret Pro-Familia som anordnar kurser för invandrarmän där målet är att de ska bli bättre på att ragga upp tyska kvinnor. Verksamheten är delvis finansierat av den tyska staten.

Kurserna arrangeras på ett flertal orter i tyska Bayern. Man riktar in sig på att få invandrarna att förstå saker som att ”nej betyder nej”, att man inte ska vara för påstridig samt att de måste sköta sin personliga hygien.

I ett filmklipp från en av kurserna har man tagit hjälp av tre unga tyska kvinnor som får agera testpersoner för kursdeltagarnas raggningsförsök. I slutet av kursen betonar den ansvarige Christian Zech vikten av att alltid respektera ett nej och delar sedan ut en broschyr om sexualhygien.


  • Publicerad:
    2016-05-08 20:45