STORBRITANNIEN Från och med februari 2024 kommer det vara förbjudet att i Storbritannien äga en hund av rasen American XL Bully. Förbudet kommer efter att rasen de senaste åren varit mycket representerad i allvarliga attacker och incidenter.

Från och med 31 december i år kommer hundrasen American XL Bully vara en av de raser som förbjuds i Storbritannien. Förbudet innebär att det kommer att vara olagligt att avla, sälja, marknadsföra, överge och tillåta en American XL Bully att gå lös. Ägaren måste även ha munkorg och koppel på sin hund.

Ett förbud att äga rasen kommer först i februari 2024. Om man väljer att avliva sin hund innan dess kommer ägaren att bli kompenserad. Vill man behålla sin hund måste man få ett undantag samt kastrera och märka hunden med ett mikrochip.

Bryter man mot förbudet kommer man att dömas till böter samt får hunden omhändertagen och avlivad.

Den här lagändringen kommer som ett beslut efter ökade allvarliga attacker och incidenter som involverar hundrasen.

På listan över förbjudna hundraser finns sedan tidigare amerikansk pitbullterrier, japansk tosa, dogo argentino och fila brasileiro.

Kritiker har sedan tidigare kritiserat förbudet och sagt att det är svårt att definiera rasen. Regeringen har nu publicerat en officiell definition av rasen som beskriver hundarna som att de har ett ”tungt, stort och brett” huvud och ett ”blockigt eller lätt fyrkantigt” nosparti. Den beskrivs även som ”tungt musklad” med en ”stor, kompakt kropp som ger intryck av mycket kraft för storleken”.