EKONOMI. Sveriges BNP har i spåren av coronapandemin rasat med 8,6 procent under andra kvartalet. Raset är dock mindre än det som skett i länder som valde att stänga ner helt.

Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

FAKTA: BNP

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet, och sedan delar resultatet med antalet invånare.
BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt.

Enligt den så kallade BNP-indikatorn minskade Sveriges BNP (bruttonationalprodukt) med 8,6 procent i jämförelse med det föregående kvartalet, skriver Aftonbladet. I jämförelse med andra kvartalet under 2019 minskade BNP med 8,2 procent.

I ett pressmeddelande skriver SCB att ”Nedgången i BNP är den största för ett enskilt kvartal perioden 1980 och framåt”.

— Det här är ännu sämre än förväntat. Det fanns ett spann i prognoserna som låg kring 7-8 procent, men det hamnade närmare 9. Det är ett extremt tufft kvartal, säger Frida Bratt, sparekonom hos Nordnet (en digital bank som grundades 1996).

Nedgången uppges bero på en fallande export och hushållskonsumtion på grund av coronapandemin.

— Det är inte så konstigt eftersom vi inte har fått röra oss fritt och inte konsumerat som vanligt under den här perioden, menar Bratt.

Förhållandevis bra resultat för Sverige jämfört med länder som stängde ner

Sverige är dock inte ensamt om att uppleva en krympande BNP. Ekonomin har krympt med runt en femtedel i Spanien, Italien och Frankrike, jämfört med förra året.

— Det är viktigt att poängtera att trots att det är ett historiskt ras för Sverige så är det inte riktigt lika illa som i många andra regioner. Vi kan jämföra med Spanien där fallet är 22 procent, i hela euroområdet minus 15, säger Bratt.

Att det gått förhållandevis bra för Sverige menar Bratt beror på att Sverige inte stängt ner:

— Vi har kunnat hålla hjulen igång mycket mer, men är fortfarande drabbade eftersom vi är så exportberoende, säger hon.

Viktigt att allt snarast möjligt återgår till det normala

För en snabb återhämtning menar Bratt att det är viktigt att allt snarast möjligt återgår till det normala så att permitterade och arbetslösa snart kommer tillbaka i sysselsättning. Hon tror att allt kommer att se ljusare ut redan under nästa kvartal:

— Det är nästan oundvikligt att det kommer att ske en återhämtning, i Sverige men framförallt i Europa som vi är beroende av. Nu har man ju öppnat upp allt mer, säger hon.

Snabb återhämtning förutspås – beror dock på eventuell andra coronavåg

Konjunkturinstitutet, KI, förutspår att Sveriges BNP redan under slutet av 2021 kan återhämta sig till samma nivåer som före pandemin. Mycket beror dock på om det kommer en andra våg av viruset.

— Det finns mycket osäkerhet kring coronautvecklingen. Så länge den osäkerheten finns kommer det att ligga som en våt filt över ekonomin, både i Sverige och runt om i världen, menar Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på KI, till TT.


  • Publicerad:
    2020-08-06 16:50