NORDEN Karolinska institutet ska återlämna 82 kranier och andra kvarlevor till Finland. Kvarlevorna samlades in på 1800-talet av den svenska forskaren Gustaf Retzius i rasbiologiskt syfte.

För 150 år sedan samlade forskaren Gustaf Retzius in kranier och andra mänskliga kvarlevor från gravplatser i Finland. Anledningen var att han ville mäta olika folkgruppers skallar för rasbiologisk forskning.

Nu skriver SVT att Karolinska institutet, som haft kvarlevorna sedan dess, har beordrats av regeringen att återlämna dem till Finland. Anledningen är påtryckningar från något som kallas Kommittén för återlämnande av finska kvarlevor, som hävdar att forskningen haft en långtgående negativ inverkan på sverigefinnarnas status i det svenska samhället.

Men även finska Utbildnings- och kulturministeriet har skickat en förfrågan om att få tillbaka kvarlevorna.

— Från regeringens sida fick vi detta på vårt bord i februari, och vi tar nu beslutet några månader senare, så vi har agerat väldigt snabbt, svarar utbildningsminister Mats Persson (L) till SVT Nyheter.