SKATTEPENGAR. Det var i april förra året som MUCF beslutade att neka Sveriges unga muslimer bidrag, samt kräva tillbaka de statsbidrag som betalats ut mellan 2011 och 2017. Men nu upphäver Förvaltningsrätten myndighetens beslut.

Rashid Musa, ledare för Sveriges unga muslimer.

I april 2018 beslutade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att avslå Sveriges unga muslimers (SUM) ansökan om statsbidrag. Detta med motiveringen att föreningen inte respekterade ”demokratins idéer”, såsom jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Dessutom krävde man att SUM med samma motivering skulle betala tillbaka de bidrag som man fått årligen sedan 2011.

I sin motivering skrev MUCF bland annat att det inom föreningen finns ”överlappningar till den våldsbejakande islamistiska miljön och andra antidemokratiska islamistiska miljöer”. Några exempel på detta är hur en ordförande för en lokalförening 2011 greps av nationella insatsstyrkan, misstänkt för att ha planerat ett mord på Lars Vilks, samt lokalföreningen i Eskilstuna där tre medlemmar 2015 reste till Syrien för att strida med islamister mot Bashar al-Assads regering.

Men föreningens ordförande Rashid Musa valde att överklaga beslutet och nu ger Förvaltningsrätten honom rätt.

”Domstolen har bedömt att föreningen har visat att organisationen vidtagit åtgärder mot de medlemmar och medlemsföreningar som agerat odemokratiskt och avbokat föreläsare som uttryckt odemokratiska idéer. Domstolen har inte heller funnit någon koppling till Muslimska brödraskapet. I bedömningen har domstolen också tagit hänsyn till att föreningen genomfört demokratifrämjande insatser och bedrivit ett förebyggande arbete mot extremism”, skriver Förvaltningsrätten i ett pressmeddelande signerat rådmannen Kerstin Andres.

Källor:
Sveriges unga muslimer får rätt till statsbidrag
Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat föreningen Sveriges unga muslimers rätt till statsbidrag för 2017
Bawar Ismail: Sveriges Unga Muslimer förlorar statsbidraget igen – ny rapport belyser en djupt antidemokratisk organisation


  • Publicerad:
    2019-02-01 11:20