POLITIK. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor har beslutat att avslå Sverigedemokratisk Ungdoms bidragsansökan för nästa år. Anledningen är att SDU:s värderingar sägs strida mot bland annat demokratins idéer och jämställdhet.

mucf

Sverigedemokratisk Ungdoms bidragsansökan för nästa år har avslagits av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Orsaken är enligt MUCF att SDU:s ”tolkning av nationalismen” inte är ”förenligt med respekten för demokratins idéer, jämställdhet och förbud mot diskriminering”.

Detta menar man trots att SDU de senaste två åren fått verksamhetsbidrag från MUCF och under den tiden haft samma idéprogram. I övriga avseenden uppfyller SDU alla krav, så som demokratisk uppbyggnad, antal medlemmar och geografisk spridning.

En annan organisation som går miste om bidragen är Ung Vänster, men detta enbart för att de inte anses ha god ordning på sin ”ekonomiska hantering”. Även Sveriges Unga Muslimer blir utan bidragspengar. En annan islamistisk organisation, Sveriges Förenade Muslimer som dessutom har kopplingar till IS och al-Qaida, får dock även de fortsättningsvis bidrag från MUCF.

Enligt förbundsordföranden Jessica Ohlson kommer SDU att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Källa:
MUCF avslår SDU:s ansökan på politisk grund


  • Publicerad:
    2016-12-19 19:40