Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Kulturmarxistiska folkmordsaktivister fick miljoner i bidrag — ville “chilla organiserat”

Av Simon Holmqvist, 2017-03-18
simon.holmqvist@nordfront.se

AVSLÖJANDE. Den nyliberala tankesmedjan Timbro avslöjade nyligen att en kulturmarxistisk förening med bas i Stockholm har tagit emot miljontals kronor i bidrag för att bland annat ”hitta lokal”, söka mer bidrag och ”chilla organiserat”. 

Skärmdump från enadekreoler.se

En kulturmarxistisk förening vid namn Rådet av enade kreoler (RAEK) har lyckats samla på sig miljontals kronor i skattepengar via bidrag från olika instanser, bland annat 1,8 miljoner kronor under de senaste två åren från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Detta avslöjar den nyliberala tankesmedjan Timbro i en granskning av MUCF.

RAEK är en fortsättning på organisationen Megafonen, som främst förknippas med Husbyupploppen 2013. I samband med att Megafonen lades ned grundades Rådet av enade kreoler, vars ledning i allt väsentligt var identisk med Megafonens.

Bilder från upploppen i Husby 2013, där organisationen Megafonen misstänks ha varit en huvudaktör.

Syftet med RAEK är något diffust, då man i sina verksamhetsbeskrivningar slänger sig med en hel del substanslösa kulturmarxistiska nyspråksord som ”värdesättande”, ”medvetandegörande” och ”postkoloniala möten”. Klart är i alla fall att man riktar sig till ”unga från Hässelby & Vällingby som är 15-25”. Den geografiska och åldersmässiga begränsningen av föreningens verksamhet annulleras dock av att man samtidigt menar sig välkomna ”äldre engagerade och engagemang i andra områden”.

Nyckeln tycks dock ligga i den självvalda identifieringen som ”kreol”. Ordet används i regel för att på olika sätt beteckna resultat av de ras- och språkblandningar som skedde i samband med den europeiska koloniseringen av Västindien samt Nord- och Sydamerika.

För att komma fram till exakt vad man menar med den påhittade identiteten ”kreol” behövdes en 38-sidor lång rapport som RAEK:s styrelseledamot Lewend Tasin sammanställde 2015 tillsammans med en erfaren ”antirasist” vid namn Anton Landehag.

Lewen Tastin är en ledande ”kreol” inom RAEK.

Klart är åtminstone att RAEK i det mångkulturella och ”postkoloniala” Sverige vill att vita och icke-vita ska ge upp sina rasliga, kulturella och religiösa identiteter till förmån för en ny, sammanblandad och grå massa som ska kalla sig ”kreoler”. Med andra ord är deras mål inte helt olika målen med Kalergiplanenvilken bland annat ligger bakom bildandet av EU och folkmordet på vita i Europa.

Så här sammanfattar RAEK själva sin ”identitet”:

Vi identifierar oss själva som kreoler. Vi har valt att definiera kreol som en identitet som blir till i det postkoloniala mötet mellan språk, kulturer och människor som rasifieras som vita och icke-vita. Vi placerar oss själva därmed i en postkolonial kontext. Vi slår därmed ett slag för det postkoloniala perspektivet. Vi sätter därmed fokus på frågor som alienation, självhat, mindervärdeskomplex, internaliserad rasism etc. Och vi skapar därmed utrymme för en agenda för en avkolonisering av våra sinnen, vårt medvetande och vårt samhälle.

Rådet av enade kreoler tycks vilja förverkliga greve Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergis plan för Europa.

Av de 1,8 miljoner som MUCF skänkt till RAEK var 1,3 miljoner öronmärkta för att ”chilla organiserat”, vilket tydligen innebär att ”hitta lokaler” där man kan ”utbilda unga och etablerade aktörer i det demokratiska civilsamhället i psyko-sociala aspekter av rummet”. Även Stockholm stad bidrog under 2016 med 120 000 kronor för ändamålet att ”hitta en föreningslokal i Hässelbygårds stadsdel”.

Enligt Timbros granskning har RAEK trots alla pengar dock inte lyckats hitta någon lokal och ifall man lyckats utbilda någon i ”rummets psyko-sociala aspekter” är oklart. Pengarna tycks istället ha gått till löner, arvoden, resor och mat.

Den halv miljon kronor som inte behövdes för att ”chilla organiserat” användes istället till projektet ”Kreolmobilisering”. Kostnaderna för det projektet innefattade bland annat en deltidsanställd projektledare som skulle utveckla det Stockholmsbaserade RAEK till en riksorganisation som uppfyller kraven för att få statsbidrag. För RAEK räckte det således inte med att indirekt få del av statskassan via mellanhänder såsom MUCF, man ville tydligen även kunna gå direkt till källan. Med andra ord fick man bidrag för att kunna söka ännu mer bidrag.

Förutom detta så fick RAEK under 2016 1,5 miljoner kronor från Kulturrådet till projektet ”Ortens verklighet” som drivs av ETC-skribenten Emma Dominguez, samt 1 650 000 kronor till projektet ”Hiphopteaterkollektivet” där rapparen Ali Khamis är aktiv.

Lyssna på Ali Khamis ”musik” nedan:

Ali Khamis är också revisor för en ekonomisk förening vid namn ”Akademin för avkolonisering av Hässelby” och som bildades 2015. ”Akademin” säger sig vilja verka för en ”postkolonial kunskapsproduktion” och dess ledning är i princip synonym med RAEK:s ledning. Timbro ifrågasätter därmed ifall den bidragsfinansierade verksamheten på så sätt inte hamnar under den ekonomiska föreningen och därmed gynnar RAEK:s ledning privat.

”Akademin” driver också en Facebooksida med namnet ”Postkolonialt perspektiv” där bland annat Expo-grundaren Tobias Hübinette, som tidigare i intervjuer har sagt att ”den vita rasen är underlägsen” och att ”västerlandet ska gå under i blod och lidande”, är en aktiv deltagare.

På sidan diskuteras de sedvanliga kulturmarxistiska och folkfientliga begreppen såsom ”vit skuld” ”avkolonisering av våra sinnen” och ”rasmaktsordning”.

En deltagare i Facebookgruppen ”Postkolonialt perspektiv” försöker via Paint illustrera hur hennes motstånd mot adoption av rasfrämlingar inte är ”rasistisk”.

Timbro lyfter i sin granskande artikel några intressanta citat från Lewend Tasin, som också är VD för ”Akademin”:

Jag har alltid undrat hur vita hanterar det postkoloniala tillståndet. Vad innebär egentligen mötet mellan vitt och icke-vitt för personer som är vita? För visst innebär mötet mellan vitt och icke-vitt att koloniala och rasistiska tankemönster aktualiseras även hos vita? Hur känns det egentligen att få känslor av övervärde utmanade? Vad innebär detta för ett självglorifierande skal av vithet? Jag tänker att det måste vara ganska obehagligt.

I Facebookgruppen har någon även lyckats uppmärksamma Timbros granskning, varpå en intressant ordväxling startar:

Det postaren syftar på är att MUCF efter påtryckningar från bland annat Timbro drog in bidragen till Sveriges Unga Muslimer (SUM) då man menade att organisationen inte ”respekterar demokratins idéer”.

Rådet för enade kreoler tycks alltså ha som huvuduppgift att via olika ”projekt” se till sina egna försörjningar så att de istället för att arbeta kan driva på folkmordet på och undanträngningen av svenskar i Sverige. För att förverkliga detta använder man sig av svenskarnas egna skattepengar.

Läs hela Timbros granskning av RAEK och MUCF här.

Källor:
Rådet av enade kreoler chillar organiserat
KREOL – ETT SPÖKE GÅR RUNT I ORTEN
Muslimsk organisation blir av med statligt miljonstöd


  • Publicerad:
    2017-03-18 16:04