GÖTEBORG. Lördagen den elfte mars höll ledaren för Motståndsrörelsens parlamentariska gren, Pär Öberg, ett föredrag strax utanför Göteborg. Syftet med föredraget var att klargöra vad som ligger till grund för de stora problemen i samhället och vart det barkar hän om vi inte gör totalt motstånd.

Trots snö under den gångna veckan bjöd lördagen på äkta ”Füh­rer­wet­ter” och till en början kunde man ifrågasätta huruvida en inomhusaktivitet ens var möjlig. Dagens föredrag skulle dock visa sig vara både välbesökt och väl utformat.

Innan åhörarna kom till lokalen var en grupp kamrater på plats för att möblera, förbereda ljudanläggning och så vidare. Man fick dock sällskap av en bil full med farbröder från Civilförsvarets resursgrupp som fotograferade några av de parkerade bilarna. När de blev ombedda att klargöra vad de höll på med berättade man att man ”rekar inför en eventuell framtida brandövning i området”, varpå man snart åkte från platsen.

Mer eller mindre vana vid dylika konstigheter så färdigställde man lokalen och åhörarna anlände i en strid ström. Efter att ha kunnat ta te, kaffe eller saft satte sig deltagarna för att lyssna till dagens föredragshållare; ledaren för Motståndsrörelsens parlamentariska gren Pär Öberg. Föredragets tema löd ”Grunden till våra problem”.

Föredragets syfte är att klargöra vilka de underliggande problemen är, snarare än deras direkta följder. Öberg tar avstamp i bankerna, då rättare sagt med juden Mayer Amschel Rothschild, vars söner sedermera grundade banker i Frankfurt, Wien, London, Paris och Neapel. Rothschildsläktens första bankir ska även ha sagt ”låt mig utfärda och kontrollera ett lands valuta och jag bryr mig inte om vilka som stiftar lagarna”. Öberg redogör sedan för Rothschilds agerande kring slaget vid Waterloo och går sedan in på dagens svenska banker, där mindre än 3 procent av det påstådda värdet finns i kontanta medel eftersom banker kan ”skapa pengar” utan att väga upp för dessa. Likaså måste man fråga sig varför Sveriges regering väljer att låna 16 miljarder kronor mitt i en högkonjunktur?

LÄS OCKSÅ: The American Dream

Om man då har till synes obegränsat med pengar, vad ska man då köpa för att trygga och öka sin makt? Jo, media! I Sveriges fall är media i mångt och mycket koncentrerad till fyra aktörer: Bonnier/Hirschel, Schibstedt, Stampen och MittMedia. Som exempel kan sägas att familjen Bonnier/Hirschel med sin koncern står för 40 procent av det skrivna ordet i Sverige. Man bör dock inte misströsta med tanke på att deras media går stadigt neråt i läsarantal medan vår egen går lika stadigt uppåt!

Nästa punkt binder ihop de båda föregående; Kalergiplanen. Den mycket otrevliga japansk-österrikiska karaktären Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergis fullkomligt sinnessjuka tankegods fångades upp av bankirer och mediamoguler som insåg att Kalergis idéer låg i linje med deras egna strävanden. Kalergis vision går i korthet att beskriva som en fullkomligt rasblandad, individualistisk europeisk federation ”där judar styrde som en andlig adel”.

Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi.

Även juden Jean Monnet och massmördaren Winston Churchill räknas som ”andliga fäder” till dagens EU medan Robert Schuman lade grunden genom sin deklaration om den europeiska kol- och stålgemenskapen.

Arvet från den sinnessjuka Kalergi fördes vidare av bland annat Otto von Habsburg och sedan av moderatpolitikern Walburga Habsburg-Douglas. Habsburg-Douglas är även verksam i Paneuropaföreningen, vilket är en lobbyorganisation för EU och Kalergis tankegods.

Öberg förklarade att EU styrs av sju sektioner som alla bär snarlika namn och att EU, precis som finansvärlden, är utformad för att avskräcka folk från att ens försöka förstå hur det fungerar. Som exempel på de senaste otrevligheterna som bestämts i Bryssel nämns CETA-avtalen samt de nya drakoniska terrorlagstiftningar som i princip kan fälla den som läser ”fel” böcker.

Den självklara frågan är då: vart finner vi roten till den kris vårt folk idag står inför? Trots vad många hävdar är det inte islam som hotar att förinta vår ras. Islamism må vara något som är helt och hållet artfrämmande för oss nordbor, men det är inte jihadister som styr pengaflöden och media – utan globalister och sionister! Oavsett vad sverigedemokrater eller andra hävdar så kvarstår detta faktumet. Subversiva krafter tillåts där att peka på vad som kan ses som blott en del av problematiken, medan grunden till problematiken ignoreras.

Hur bemöter vi då dessa förintelsekrafter? Endast genom att organisera sig i en uppriktig och målmedveten organisation går det att göra skillnad! Som icke-organiserad, med svävande målsättningar eller med ”metapolitik” som verktyg och gömsle kommer ingenting att uppnås och ingenting kommer att förändras. Organiserar man sig däremot och arbetar medvetet mot ett och samma slutmål tillsammans med andra som ser världen med lika klara ögon – då ska sionisterna kunna störtas och frihet uppnås!

Efter avslutat föredrag bjöds det på fika och åhörarna fick möjligheten att socialisera sig med varandra. Även Initiativ Idun fanns på plats för att informera om sin verksamhet. Nordfronts korrespondent passade då på att ställa några frågor till Öberg.

Skulle du kunna berätta lite kortfattat vad ditt föredrag handlade om?

I föredraget reder jag ut hur en viss intressegrupp stegvis flyttat fram sina positioner, vilket mer eller mindre är bakgrunden till den urspårning vi ser i samhället idag. Det är viktigt att förstå att vad vi ser idag inte skett i en handvändning, även om många som vaknar upp idag gör det på grund av den senaste tidens storskaliga massinvasion. Den politik som förs av makthavarna idag skrevs ju ner redan på 1920-talet.

I föredraget talar du om Jean Monnet och att han menade att man måste gå med små steg mot sitt mål för att inte européerna ska inse vad som sker. Den senaste tidens massiva inflöde av främlingar är ju inte precis ett litet smygande steg. Menar du att detta är ett misstag från globalisternas sida eller har de drabbats av högmod?

Snarare högmod. Att makthavare sagt ”stopp” nu är väldigt missvisande eftersom man lutar sig på terminologin kring vem som är ”flyktning”, ”anhörig”, ”asylsökande” och liknande. Inflödet är öppet men betecknas annorlunda.

Etablissemanget oroar sig som bekant för EU:s framtid i och med Brexit, men även för de kommande valen i Frankrike, Nederländerna och Tyskland. Hur tror du att EU:s framtid ser ut?

EU går åt pipan! Men globalisterna kommer att hålla hårt i det projektet, utan tvekan. Troligtvis kommer vi att se framgångar för olika sorters mer eller mindre nationella alternativ – såväl i Europa som i världen i stort. Man bör även ha i åtanke att EU uppenbarligen är såpass viktigt för de som styr det här landet att de fått det inskrivet i grundlagen! Även om EU-projektet går i kras, och det kommer det att göra, så kommer globalisterna att försöka behålla någon form av överstatlig struktur i Europa.

Vi lämnar kontinenten, vad har du som inrest att säga om Motståndsrörelsens andra näste?

Det är roligt att se så många nya ansikten – och även nya, äldre ansikten! Våra led växer oavsett var man åker! Dessutom var fikat här förträffligt LCHF-fika!

Hur skulle du föreslå att man börjar agera för att motverka de globalister och sionister som vill förinta oss?

Genom öppet motstånd. Organisera er och gör slag i saken. Nyligen sade Conrad, i podcasten ”Ingrid och Conrad”, att det som står på ens Facebook-sida inte är verkligheten, utan att verkligheten är faktiska handlingar och ställningstaganden. Detta är kloka ord. Ett exempel på ett utmärkt tillfälle att göra öppet motstånd är att deltaga i Motståndsrörelsens förstamajfirande i Falun. Då kommer vi att demonstrera i folkgemenskapens tecken – vilket är precis vad sionisterna vill krossa, men som de aldrig kommer att lyckas med!

Stort tack till Pär Öberg å Näste 2:s vägnar!


  • Publicerad:
    2017-03-14 19:11