STOCKHOLM. Nu börjar Stockholms stad bygga modulhus för invällare, trots att ärendena fortfarande prövas av Mark- och miljödomstolen.

2 858 lyckosökare ska i år tas emot av Stockholm, varav 400 familjer. Som bekant råder det bostadsbrist i staden, vilket innebär att man nu tar tag i det problemet för att kunna inhysa så många främlingar som möjligt.

Lösningen blir modulhus. 100 lägenheter för familjer ska uppföras i Örby, på en parkeringsplats som tillhör Älvsjömässan. Men det finns ett problem: Ärendena prövas fortfarande av Mark- och miljödomstolen, efter de många överklaganden som inkommit.

Även om det rent formellt skulle vara möjligt att börja bygga innebär det att man kan komma att behöva riva husen ifall domstolen i slutändan inte godkänner byggena. Eftersom att beslutet väntas komma först till hösten börjar man istället bygga redan nu.

— Vi tar den risken, säger Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör.

Den 20 april kommer Stockholmshems styrelse att ta ställning till planerna. Efter det går frågan vidare till Exploateringskontoret.

Källa:
Modulhus byggs innan domstolen gett grönt ljus


  • Publicerad:
    2017-04-06 18:40