INRIKES. Regeringen och Alliansen förutspår att en ny massiv främlingsinvasion kan komma och har därför enats om ett förslag som då ska ”lösa” bostadsbristen.

Regeringen har tillsammans med Alliansen kommit överens om ett förslag som ska förenkla ”flyktingars” möjlighet att snabbt få tag på en bostad när de anländer i Sverige. Detta beslutas trots att det råder bostadsbrist i Sverige, där endast 57 procent av alla unga svenskar idag antingen äger sin bostad, innehar en hyresrätt med förstahandskontrakt eller bor i en studentbostad.

Beslutet ska hjälpa regeringen med den rådande bostadsbristen ifall en ny ”flyktingkris” skulle uppstå. De ska då kunna meddela undantag i plan- och bygglagen om ”tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande”, enligt ett pressmeddelande. Undantagen gäller då i högst tre år och ska endast tillämpas på befintliga byggnader eller vid nybyggnad av enkla byggnader.

Med beslutet hoppas man kunna undvika samma svårigheter som det innebar med den massiva inströmningen av rasfrämlingar 2015 och att snabbt trolla fram boenden till dessa.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) skriver i en kommentar:

Med det här beslutet är regeringen bättre rustade att hantera en sådan akut situation i framtiden.

Källor:
Nytt bostadsförslag ska rusta för flyktingvåg
Bostadsbristen för unga svenskar ökar – blir ett hinder i vuxenlivet


  • Publicerad:
    2017-05-26 18:00