INRIKES. En ny rapport visar att var fjärde ung svensk saknar eget boende vilket kommer att bli ett hinder ute i vuxenlivet.

Sedan 1997 har Hyresgästföreningen publicerat rapporten Unga Vuxnas boende där man vartannat år undersöker boendesituationen för unga vuxna i Sverige.

211 personer i åldrarna 20 till 27 år, med fördelningen Malmö/Lund, Göteborg, Stockholm och övriga landet, har fått svara på frågor kring hur de bor, deras boendeekonomi, hur de vill bo och hur de ser på sina möjligheter ute på bostadsmarknaden. Enkätmaterialet kompletteras även med öppen statistik från SCB och Boverket.

I den nu elfte rapporten visar undersökningen att bostadsbristen för gruppen har ökat från 15 procent till drygt 24 procent. Det är endast drygt 57 procent av Sveriges unga som idag antingen har egen bostad i form utav bostadsrätt, eget hus, hyresrätt med förstahandskontrakt, eller studentbostad.

Drygt 80 procent, motsvarande cirka 213 000 personer, av de som ännu bor hemma skulle vilja flytta hemifrån under det närmaste året. Av de som har flyttat hemifrån bor ändå knappt 200 000 personer i egen bostad utan i andra hand, som inneboende eller på annat sätt.

Undersökningen visar även att arbetslösheten är högre hos de som bor kvar hemma och att de i genomsnitt har en sämre ekonomisk situation än de som flyttat hemifrån. I rapporten lyfter man fram att bostadsbristen innebär ett allvarligt hinder för unga att påbörja sitt eget vuxenliv då det saknas bostäder på de orter med störst arbetsmöjligheter.

Hyresgästföreningen har tagit fram förslag där man ställer högre krav på kommunerna och staten och de vill bland annat införa en kommunal bostadsgaranti för unga upp till 25 år. De vill även se att det tas ansvar för bostadsbristen genom statliga investeringsstöd, justering utav den skattemässig obalans som råder mellan olika bostadsformer, satsningar på infrastruktur och bättre användande utav tillgänglig mark.

De vill också att det ska vara kommunen som ansvarar för bostadsförsörjningen och vara delaktiga i ta fram planer i bostadsbyggande och förvaltandet av hyresrätter som idag finns i allmännyttan så att dessa gagnar personer med störst behov. Det skulle även innebära en dubbelt gynnsam effekt och vinst för samhället att lägga över ansvaret på kommunerna då invånare lättare kan flytta dit jobben finns och på så vis bidra till en ekonomisk tillväxt.

Källor:
Unga vuxnas boende 2017
213000 unga vuxna ofrivilligt hemmaboende enligt Hyresgästföreningen
DN Debatt. ”Rekordmånga unga tvingas bo kvar i föräldrahemmet”


  • Publicerad:
    2017-05-18 13:50