MASSINVANDRINGEN. I bostadsbristens Sverige vet påhittigheten inga gränser när det kommer till att vaska fram bostäder till ”flyktingarna”. Varbergs kommun har nu fått cirka en  halv miljon av staten till ett projekt med avlönade bostadsguider, vars uppgift blir just att ordna fram boenden åt de ”nya svenskarna”. 

Ut med de gamla svenskarna och in med de ”nya svenskarna”.

Befolkningen ökar men det finns inte bostäder till alla. För att hjälpa ”flyktingarna”, således en uppenbart prioriterad grupp, har staten beviljat Varbergs kommun 547 000 kronor som i första hand är tänkt att finansiera lönerna för så kallade bostadsguider.

Dessa guider ska försöka knyta kontakter med privata hyresvärdar, informera om hur behovet ser ut och berätta om hur man går till väga för att hyra ut till invällare. Detta ska göras genom bland annat uppsökande verksamhet, samarbete med samhälls- och bostadsrättsföreningar samt annonsering.

— De ska vara ett stöd och komplement till kommunens bostadsenhet, säger Mustafa Adanalic, integrationshandläggare på länsstyrelsen i Halland, till Hallands Nyheter.

Halmstads kommun har tidigare beviljats pengar till två liknande projekt. Detta projekt förväntas starta i september och pågå till 2018.

Källa:
Guider ska hitta bostäder åt flyktingar


  • Publicerad:
    2017-07-11 20:15