POLITIK. Sverigedemokraterna bryter nu med sitt nuvarande ungdomsförbund efter att SDU valt en ny ordförande som inte föll moderpartiets ledning i smaken. Uppenbarligen hade SD förutsett detta då man kort efter bakslaget gick ut med att man nu bildar ett nytt ungdomsförbund.

SDU

SD skriver följande i ett pressmeddelande som Mattias Karlsson delade för några minuter sedan på Facebook:

Sverigedemokraternas partistyrelse fattade idag följande två beslut.

1. Att formellt bryta med det förbund som i dag går under namnet Sverigedemokratisk Ungdom (SDU).
2. Att VU ska starta upp en ny ungdomsverksamhet kallad Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) inom ramen för partiet.

Beslutet fattades mot bakgrund av SDU-kongressens val av ny förbundsledning. Valet tolkas som en tydlig signal att SDU vill fortsätta den konfliktlinje som präglat relationerna mellan partiet och förbundet de senaste åren. Ställda inför premissen om ytterligare ett konfliktfyllt verksamhetsår har partistyrelsen istället beslutat att de bägge organisationerna nu ska gå skilda vägar.

Konflikten mellan Sverigedemokraterna och ledningen för Sverigedemokratisk Ungdom grundar sig i ideologiska skiljaktigheter. Sverigedemokraternas medlemmar har valt att enas kring begreppen öppen svenskhet, socialkonservatism och demokrati. Ungdomsförbundet har i det längsta undvikit att ställa sig bakom detta.

Partiet kommer under hösten att bygga en ny, stabil och konstruktiv ungdomsrörelse. Denna ska syfta till att förbereda unga människor för att bli framtida sverigedemokratiska politiker, driva intern opinion i ungdomspolitiska frågor och att vända Sverigedemokraternas sjunkande väljarstöd i den yngsta väljargruppen.

Bakgrunden till konflikten är att de tidigare SDU-ledarna Gustav Kasselstrand och William Hahne bland annat gick emot det sionistiska moderpartiet genom att inta en mer neutral hållning till Israel. Efter det har moderpartiet strävat efter att marginalisera Kasselstrands och Hahnes inflytande inom både moderpartiet och ungdomsförbundet. De två SDU:arna blev också tidigare i år tillsammans med flera andra sverigedemokrater uteslutna ur SD efter att William Hahne demokratiskt blivit vald till ordförande för SD:s Stockholms-avdelning.

Moderpartiet ställde därefter krav om att ungdomsförbundet skulle räta in sig i ledet men idag valde ungdomsförbundet Jessica Ohlson, 25, till ny ordförande. Detta accepterades inte av moderpartiet som ser henne som närstående till Kasselstrand och Hahne och därför bryter nu moderpartiet med ungdomsförbundet.

I samband med att SD gick ut med att de bryter med SDU så tog man även kontrollen över SDU:s hemsida och publicerade sitt pressmeddelande där för att förhindra att SDU kommunicerar med sina anhängare.

Vissa sverigedemokrater menar att partiledningens brytning med SDU bryter mot partiets stadgar då man menar att det krävs ett beslut på partiets landsdagar som stöds av 75% av de röstberättigade för att kunna fatta ett sådant beslut.

Nordfront följer utvecklingen.


  • Publicerad:
    2015-09-12 15:20